Tenis stołowy

 

PRZEPISY GRY W TENISA STOŁOWEGO

 

2.1 STÓŁ

2.1.1 Górna płaszczyzna stołu, zwana powierzchnią gry, powinna być prostokątem o długości 2,74 m oraz szerokości 1,525 m i powinna być usytuowana w pozycji poziomej na wysokości 76 cm powyżej powierzchni podłogi.
2.1.2 Powierzchnia gry nie obejmuje bocznych ścianek płyty stołu.
2.1.3 Powierzchnia gry może być z jakiegokolwiek materiału i powinna dawać równomierne odbicie na wysokość około
23 cm, kiedy standardowa piłeczka zostanie opuszczona na nią z wysokości 30 cm.
2.1.4 Powierzchnia gry powinna być jednolicie pomalowana na ciemny kolor i być matowa, z białą boczną linią o szerokości
2 cm wzdłuż każdej bocznej i końcowej krawędzi stołu.
2.1.5 Powierzchnia gry powinna być przedzielona na dwa równe pola gry przez pionową siatkę równoległą do końcowych linii i ciągłą nad całym obszarem każdego pola gry.
2.1.6 Do gier podwójnych każde pole winno być podzielone na dwa półpola białą centralną linią o szerokości

3 mm

 

, równoległą do bocznych linii; centralna linia powinna być uważana jako część prawego pola gry.

2.2 ZESTAW SIATKI

2.2.1 Zestaw siatki składa się z siatki, jej zawieszenia i nośnych słupków wraz z zaciskami, mocującymi je do stołu.
2.2.2 Siatka powinna być zawieszona na lince przymocowanej przy każdym końcu pionowego słupka na wysokości
15,25 cm, a boczna krawędź słupka jest w odległości 15,25 cm na zewnątrz od bocznej linii stołu.
2.2.3 Górna część siatki, na całej jej długości, powinna być

15,25 cm

 

powyżej powierzchni gry.
2.2.4 Dół siatki, na całej jej długości, powinien być jak najbliżej powierzchni gry, a obydwa boki siatki powinny być blisko - jak jest tylko to możliwe - nośnych słupków.

2.3 PIŁECZKA

2.3.1 Piłeczka powinna być kulą o średnicy 40 mm.
2.3.2 Piłeczka powinna mieć masę
2,7 g.
2.3.3 Piłeczka powinna być zrobiona z celuloidu lub podobnego plastycznego materiału i powinna być biała lub pomarańczowa oraz matowa.

2.4 RAKIETKA

2.4.1 Rakietka może być dowolnej wielkości, kształtu i masy, ale deska powinna być płaska i sztywna.
2.4.2 Co najmniej 85 % grubości deski winno być z naturalnego drewna, a wiążąca warstwa wewnątrz deski może być wzmocniona włóknistym materiałem, takim jak włókno węglowe, włókno szklane lub sprasowany papier, ale nie może być grubsza niż 7,5 % całkowitej grubości deski lub
0,35 mm, w zależności która z tych wielkości jest mniejsza.
2.4.3 Strona deski, używana do uderzania piłki, powinna być pokryta zwykłą, czopkowaną okładziną z czopkami na zewnątrz, która ma całkowitą grubość, wliczając w to klej, nie większą niż
2 mm, lub ułożoną warstwowo okładziną (typu sandwich) z czopkami do wewnątrz, lub na zewnątrz, mającą całkowitą grubość, z klejem, nie większą niż 4 mm .
2.4.3.1 Zwykła okładzina z czopkami jest pojedynczą warstwą nie gąbczastej gumy, naturalnej lub syntetycznej, z czopkami równomiernie rozłożonymi na jej powierzchni z gęstością nie mniejszą niż 10 na centymetr kwadratowy i nie większą niż 30 na centymetr kwadratowy.
2.4.3.2 Okładzina typu "sandwich" jest pojedynczą warstwą gąbczastej gumy pokrytej pojedynczą warstwą zwykłej, czopkowanej gumy; grubość czopkowanej gumy nie może mieć więcej niż

2 mm

 

.
2.4.4 Okładzina powinna rozciągać się na całej powierzchni deski, ale nie poza jej granice, za wyjątkiem jej części najbliższej uchwytu i obejmowanej palcami, która może pozostać niepokryta lub pokryta dowolnym materiałem.
2.4.5 Deska, warstwy wewnątrz deski i warstwa okładziny oraz klej na stronie, używanej do odbijania piłeczki, powinny być ciągłe i jednakowej grubości.
2.4.6 Powierzchnia okładziny, pokrywająca stronę deski, lub strona deski, pozbawiona okładziny, powinna być matowa oraz jasno czerwona na jednej stronie i czarna na drugiej.
2.4.7 Nieznaczne odchylenia od ciągłości powierzchni lub jednolitości barwy, spowodowane przypadkowym uszkodzeniem lub zużyciem, mogą być dopuszczone pod warunkiem, że znacząco nie zmieniają charakterystyki powierzchni.
2.4.8 Na początku meczu i każdorazowo przy zmianie rakietki w trakcie meczu zawodnik powinien pokazać swemu przeciwnikowi i sędziemu rakietkę, którą zamierza użyć i powinien pozwolić im na jej zbadanie.

2.5 DEFINICJE

2.5.1 Wymiana jest to okres, podczas którego piłeczka jest w grze.
2.5.2 Piłeczka jest w grze od momentu, w którym leży nieruchomo na dłoni wolnej ręki przed zamiarem wyrzucenia jej do podania, do czasu aż wymiana jest rozstrzygnięta jako z punktem lub bez punktu.
2.5.3 Wymiana jest "bez punktu", kiedy jej rezultat nie został zaliczony do wyniku meczu.
2.5.4 Wymiana jest "z punktem" wtedy, kiedy jej rezultat został zaliczony do wyniku meczu.
2.5.5 Grająca ręka jest to ręka trzymająca rakietkę.
2.5.6 Wolna ręka jest to ręka nie trzymająca rakietki.
2.5.7 Zawodnik uderza piłeczkę jeśli dotyka jej w grze swoją rakietką, trzymaną w ręce, lub grającą ręką poniżej nadgarstka.
2.5.8 Zawodnik zatrzymuje długą piłeczkę jeśli on lub cokolwiek w co jest ubrany lub cokolwiek trzyma, dotknie piłeczkę kiedy ona leci w kierunku powierzchni gry i nie przeleci poza jego końcową linię stołu, nie dotykając jego pola gry po ostatnim uderzeniu przez jego przeciwnika.
2.5.9 Podającym jest zawodnik, który - zgodnie z ustaleniem - uderza piłeczkę w wymianie jako pierwszy.
2.5.10 Odbierającym jest zawodnik, który - zgodnie z ustaleniem - uderza piłeczkę w wymianie jako drugi.
2.5.11 Sędzia jest to osoba wyznaczona do prowadzenia meczu.
2.5.12 Sędzia pomocniczy jest to osoba wyznaczona do pomocy sędziemu przy podejmowaniu niektórych decyzji.
2.5.13 Zawodnik w czasie wymiany jest zobligowany mieć na sobie lub w dłoni to samo w co zawodnik był ubrany lub trzymał na początku wymiany, za wyjątkiem piłeczki.
2.5.14 Piłeczka powinna być uważana jako przelatująca nad lub wokół zestawu siatki, jeśli przelatuje gdziekolwiek indziej niż pomiędzy siatką i słupkiem siatki lub pomiędzy siatką i powierzchnią gry.
2.5.15 Końcowa linia powinna być traktowana jako nieskończone przedłużenie linii w obu kierunkach.

2.6 PRAWIDŁOWE PODANIE

2.6.1 Podanie winno zaczynać się od momentu, kiedy piłeczka spoczywa swobodnie na otwartej dłoni nieruchomej wolnej ręki serwującego.
2.6.2 Podający powinien następnie wyrzucić piłeczkę prawie pionowo do góry, bez nadawania rotacji, tak aby wzniosła się przynajmniej na wysokość
16 cm po opuszczeniu dłoni wolnej ręki, a następnie opadała bez dotykania czegokolwiek, zanim będzie uderzona.
2.6.3 W czasie gdy piłeczka opada podający powinien uderzyć ją tak, aby dotknęła najpierw jego pola gry, a następnie, po przelocie nad lub wokół zespołu siatki, dotknęła bezpośrednio pola gry odbierającego; w grze podwójnej piłeczka powinna dotknąć kolejno prawego półpola gry podającego i odbierającego.
2.6.4 Od rozpoczęcia serwisu do momentu kiedy piłeczka jest uderzona powinna ona być powyżej poziomu powierzchni gry i poza końcową linią stołu serwującego oraz nie powinna być ukryta przed odbierającym przez części ciała lub ubrania serwującego lub jego partnera deblowego; skoro tylko piłeczka została wyrzucona wolne ramię serwującego powinno być usunięte z przestrzeni pomiędzy ciałem serwującego a siatką.
2.6.5 Obowiązkiem zawodnika jest podawać tak, aby sędzia lub sędzia pomocniczy mogli widzieć, że on stosuje się do wymogów prawidłowego podania.
2.6.5.1 Jeśli sędzia ma wątpliwości odnośnie prawidłowości podania może on, przy pierwszej okazji w meczu, zadeklarować wymianę jako "bez punktu" i ostrzec podającego.
2.6.5.2 Jakiekolwiek następne, budzące wątpliwość co do jego prawidłowości, podanie zawodnika lub jego deblowego partnera winno się skończyć punktem dla odbierającego.
2.6.5.3 Ilekroć nastąpi wyraźne uchybienie w stosowaniu wymagań prawidłowego podania, żadne ostrzeżenie nie powinno być dawane i odbierającemu powinno się zaliczyć punkt.
2.6.6 Wyjątkowo sędzia może złagodzić wymagania odnośnie prawidłowego podania, gdy jest on przekonany, że spełnienie ich jest ograniczone przez fizyczną niesprawność.

2.7 PRAWIDŁOWY ODBIÓR

2.7.1 Piłeczka, która została podana lub odebrana w grze, powinna być uderzona tak, aby przeleciała nad lub obok zestawu siatki i dotknęła pola gry przeciwnika bezpośrednio, albo po dotknięciu zestawu siatki.

2.8 PORZĄDEK W GRZE

2.8.1 W grze pojedynczej podający najpierw powinien wykonać prawidłowe podanie, następnie odbierający powinien wykonać prawidłowy odbiór, a potem podający i odbierający na przemian, powinni wykonywać prawidłowe odbicia.
2.8.2 W grze podwójnej podający najpierw powinien wykonać prawidłowe podanie, następnie odbierający powinien wykonać prawidłowy odbiór, partner podającego powinien wykonać prawidłowe odbicie, z kolei partner odbierającego powinien wykonać prawidłowe odbicie, a potem każdy zawodnik zgodnie z tą kolejnością powinien wykonywać prawidłowe odbicia.

2.9 WYMIANA BEZ PUNKTU (POWTÓRZENIE)

2.9.1 Wymiana powinna być bez punktu (powtórzenie):
2.9.1.1 jeśli piłeczka - podczas podania - przelatując nad lub obok zestawu siatki dotknie jego, pod warunkiem, że podanie jest prawidłowe w inny sposób, lub długa piłeczka zostanie zatrzymana przez odbierającego lub jego partnera;
2.9.1.2 jeśli serwis wykonano, kiedy odbierający zawodnik lub para nie są jeszcze gotowi do gry, pod warunkiem, że ani odbierający ani jego partner nie usiłują odbić piłki;
2.9.1.3 jeśli błąd w wykonaniu prawidłowego podania lub odbioru oraz spełnienie innych reguł gry jest spowodowane zaburzeniem zewnętrznym, będącym poza kontrolą zawodnika;
2.9.1.4 jeśli gra jest przerwana przez sędziego lub sędziego pomocniczego.
2.9.2 Gra może być przerwana:
2.9.2.1 do korekty błędu w podawaniu i odbiorze lub ustawieniu;
2.9.2.2 do wprowadzenia przyśpieszonego systemu;
2.9.2.3 do ostrzeżenia lub ukarania zawodnika;
2.9.2.4 gdy warunki gry zostały zakłócone w stopniu, który mógłby wpłynąć na wynik wymiany.

2.10 WYMIANA Z ZALICZONYM PUNKTEM

2.10.1 Jeśli wymiana nie jest przerwana bez punktu, zawodnikowi winno zaliczyć się punkt: 2.10.1.1 jeśli jego przeciwnikowi nie uda się wykonać prawidłowego podania;
2.10.1.2 jeśli jego przeciwnikowi nie uda się wykonać prawidłowego odbioru;
2.10.1.3 jeśli, po tym jak zawodnik wykonał dobre podanie lub dobry odbiór, piłeczka dotknie czegokolwiek innego niż zespół siatki, zanim będzie uderzona przez przeciwnika;
2.10.1.4 jeśli piłeczka przeleci ponad jego linią końcową bez dotknięcia jego pola gry, po tym jak jest ona uderzona przez przeciwnika;
2.10.1.5 jeśli jego przeciwnik zatrzyma długą piłeczkę;
2.10.1.6 jeśli przeciwnik uderzy piłeczkę kolejno dwa razy;
2.10.1.7 jeśli jego przeciwnik uderzy piłeczkę stroną rakietki, której powierzchnia nie spełnia wymagań punktu 2.4.3, 2.4.4 i 2.4.5;
2.10.1.8 jeśli jego przeciwnik lub cokolwiek, w co jego przeciwnik jest ubrany lub trzyma, poruszy powierzchnię gry;
2.10.1.9 jeśli jego przeciwnik lub cokolwiek w co jego przeciwnik jest ubrany lub trzyma, dotknie zestawu siatki,
2.10.1.10 jeśli jego przeciwnika wolna ręka dotknie powierzchni gry;
2.10.1.11 jeśli w grze podwójnej przeciwnik uderzy piłeczkę poza właściwą kolejnością, ustaloną dla pierwszego podającego i odbierającego;
2.10.1.12 jak ustanowiono przy przyśpieszonym systemie (punkt 2.15.2).

2.11 SET

2.11.1 Set będzie wygrany przez zawodnika lub parę, którzy pierwsi zdobędą 11 punktów, oprócz stanu gdy obaj zawodnicy lub obie pary zdobędą po 10 punktów, wtedy set będzie wygrany przez pierwszego zawodnika lub parę, którzy w trakcie gry uzyskają prowadzenie 2 punktowe.

2.12 MECZ

2.12.1 Zwycięzcą meczu zostaje zawodnik lub para, którzy pierwsi wygrają niezbędną do zwycięstwa liczbę setów w pojedynku, składającym się z nieparzystej liczby setów.

2.13 PROCEDURA SERWOWANIA, ODBIORU I WYBORU STRONY STOŁU

2.13.1 Prawo do wyboru początkowego podania, odbioru lub strony stołu powinno być przyznane na drodze losowania, a zwycięzca może wybrać podanie lub pierwszy odbiór lub początek gry na odpowiedniej stronie stołu.
2.13.2 Kiedy pierwszy zawodnik lub para wybrała podanie lub odbiór albo początek gry na odpowiedniej stronie stołu, drugi zawodnik lub para powinni mieć pozostały wybór.
2.13.3 Po każdych 2 punktach, które zostały zaliczone, zawodnik lub para odbierająca powinna stać się podającym zawodnikiem lub parą i tak aż do końca seta chyba, że obaj zawodnicy lub pary mają uzyskane po 10 punktów, lub jeśli jest stosowany przyśpieszony system, wtedy kolejność zmiany podania jest ta sama, ale każdy zawodnik powinien na zmianę podawać lub odbierać tylko co 1 punkt.
2.13.4 W każdym secie meczu w grze podwójnej, para mająca prawo pierwszego podania, powinna wybrać kto z nich je wykonuje, a w pierwszym secie spotkania odbierająca para powinna zdecydować kto z nich będzie pierwszy odbierał; w kolejnych setach meczu pierwszy podający jest wybierany, a pierwszy odbierającym powinien być zawodnik, który podawał na niego w poprzedzającym secie.
2.13.5 W grze podwójnej, przy każdej zmianie podania, poprzedni odbierający staje się podającym, a partner poprzedniego podającego powinien stać się odbierającym.
2.13.6 Zawodnik lub para podająca jako pierwsza w secie powinna odbierać jako pierwsza w następnym secie, a w ostatnim secie gry podwójnej para mająca odbierać jako następna powinna zmienić swój porządek, kiedy pierwsza z par zdobędzie 5 punktów.
2.13.7 Zawodnik lub para zaczynająca grę w secie przy jednej stronie stołu powinna zaczynać grę przy drugiej stronie w następnym secie, a w ostatnim secie zawodnicy lub pary powinni zmienić strony stołu, kiedy pierwszy z zawodników lub pierwsza z par zdobędą 5 punktów.

2.14 NIEWŁAŚCIWY PORZĄDEK PODANIA I ODBIORU LUB BŁĄD USTAWIENIA PRZY STOLE

2.14.1 Jeśli zawodnik podaje lub odbiera w niewłaściwej kolejności gra powinna być przerwana przez sędziego, jak tylko błąd zostanie spostrzeżony i wznowiona z tymi zawodnikami podającymi i odbierającymi, którzy powinni być podającymi i odbierającymi przy wyniku, który został uzyskany zgodnie z porządkiem ustalonym na początku meczu, a w grach podwójnych zgodnie z porządkiem podawania, wybranym przez parę mającą prawo do podania jako pierwsza w secie, podczas którego błąd został spostrzeżony.
2.14.2 Jeśli zawodnicy nie zmienili stron stołu, kiedy powinni to zrobić, gra powinna być przerwana przez sędziego, jak tylko błąd zostanie spostrzeżony i wznowiona z zawodnikami przy tej stronie stołu, przy której powinni być zgodnie z wynikiem jaki został osiągnięty i kolejnością ustaloną na początku meczu.
2.14.3 W każdym przypadku wszystkie zdobyte punkty przed spostrzeżeniem błędu powinny być zaliczone.

2.15 PRZYŚPIESZONY SYSTEM GRY

2.15.1 Za wyjątkiem stanu gdzie obaj zawodnicy lub obie pary zdobyli co najmniej po 9 punktów, jeżeli set nie jest zakończony po 10 minutach gry lub wcześniej na żądanie obu zawodników lub par, powinien być wprowadzony przyśpieszony system,
2.15.1.1 Jeśli piłeczka jest w grze, kiedy limit czasu został przekroczony, gra powinna być przerwana przez sędziego i wznowiona z podaniem tego zawodnika, który podawał w tej wymianie, która została przerwana.
2.15.1.2 Jeśli piłeczka nie jest w grze, kiedy limit czasu został przekroczony, grę powinno się wznowić z podaniem tego zawodnika, który odbierał w bezpośrednio poprzedzającej wymianie tego seta.
2.15.2 Od tego czasu każdy zawodnik powinien podawać kolejno po 1 punkcie, aż do końca seta i jeśli odbierający zawodnik lub para wykona 13 prawidłowych odbić, odbierającemu zalicza się punkt.
2.15.3 Raz wprowadzony przyśpieszony system powinien być stosowany aż do końca meczu.

3 REGULAMIN MIĘDZYNARODOWYCH ZAWODÓW

3.1 ZAKRES PRZEPISÓW I REGULACJI

3.1.1 TYPY ZAWODÓW

3.1.1.1 Międzynarodowe zawody - z udziałem zawodników z więcej niż jednego Związku.
3.1.1.2 Międzynarodowy mecz - spotkanie pomiędzy zespołami reprezentującymi Związki.
3.1.1.3 Otwarty turniej - z dowolnymi zgłoszeniami zawodników ze wszystkich Związków.
3.1.1.4 Turniej z ograniczonym udziałem - z ograniczeniem zgłoszeń do określonych grup zawodników, innych niż grupy wiekowe.
3.1.1.5 Turniej z zaproszeniami - z ograniczeniem zgłoszeń do określonych zawodników, indywidualnie zapraszanych.

3.1.2 ZASTOSOWANIE

3.1.2.1 Oprócz tego, jak przyjęto w punkcie 3.1.2.2, przepisy (Rozdział 2) powinny odnosić się do światowych, kontynentalnych i olimpijskich zawodów, otwartych turniejów i - jeśli nie zostało uzgodnione inaczej przez uczestniczące Związki - do międzynarodowych meczów.
3.1.2.2 Zarząd ITTF ma moc uprawnienia organizatorów otwartych turniejów do wdrożenia różnych eksperymentalnych wariantów przepisów gry, określonych przez Komitet Wykonawczy ITTF.
3.1.2.3 Regulacje dla międzynarodowych mistrzostw odnoszą się do:
3.1.2.3.1 światowych i olimpijskich zawodów, jeśli nie zostały w inny sposób autoryzowane przez Zarząd ITTF i wcześniej poinformowano o tym uczestniczące Związki;
3.1.2.3.2 kontynentalnych zawodów, jeśli nie zostały w inny sposób autoryzowane przez odpowiednie kontynentalne federacje i wcześniej poinformowano o tym uczestniczące Związki;
3.1.2.3.3 otwartych międzynarodowych mistrzostw (punkt 3.7.1.2), jeśli w inny sposób nie autoryzowano przez Komitet Wykonawczy i nie uzgodniono z uczestnikami zgodnie z punktem 3.1.2.4.
3.1.2.3.4 otwartych turniejach, oprócz jak postanowiono w punkcie 3.1.2.4.
3.1.2.4 Tam gdzie otwarte turnieje nie stosują się do tych regulacji, całkowicie lub w zakresie stosowanych odmian, powinno to być określone w formularzu zgłoszeniowym; przyjęcie i podporządkowanie się formularzowi zgłoszeniowemu powinno być uważane jako, akceptację warunków zawodów, zawierających takie odmiany.
3.1.2.5 Przepisy i regulacje są zalecane dla wszystkich innych międzynarodowych zawodów, ale pod warunkiem, że ustalenia ITTF są przestrzegane; międzynarodowe turnieje, z ograniczonym udziałem lub z zaproszeniami oraz uznane za międzynarodowe zawody, zorganizowane przez nie afiliowanych organizatorów, mogą być prowadzone na zasadach ustanowionych przez odpowiednie organizacyjne władze.
3.1.2.6 Przepisy i regulacje dla międzynarodowych zawodów powinny być uważane za przyjęte do stosowania, jeśli odchylenia od przepisów zostały uzgodnione w odpowiednim czasie, a zasady zawodów zostały wcześniej jasno przedstawione w opublikowanych regulaminach zawodów.
3.1.2.7 Szczegółowe wyjaśnienia i interpretacje regulaminów, obejmujące wykaz sprzętu, powinny być opublikowane w formie technicznej ulotki, autoryzowanej przez Zarząd ITTF i w Poradniku dla prowadzących mecz i sędziów turniejów.

3.2 WYPOSAŻENIE I WARUNKI GRY

3.2.1 ZATWIERDZONY I AUTORYZOWANY SPRZĘT DO GRY

3.2.1.1 Zatwierdzanie i autoryzacja sprzętu do gry powinna być prowadzona z ramienia Zarządu ITTF przez jej Komisję Sprzętową; zatwierdzenie lub autoryzacja może być odwołana przez Zarząd, w każdej chwili jeśli odkryje się, że kontynuacja jest nieopłacalna dla sportu.
3.2.1.2 Prospekt lub formularz zgłoszeniowy do otwartego turnieju powinien określać markę i kolor stołu, zespołu siatki i piłki, jakie będą użyte; wybór wyposażenia powinien być taki jaki jest ustalony przez Związek przy prowadzeniu zawodów na jego terytorium, wybrany spośród marek i typów, aktualnie zatwierdzonych przez ITTF.
3.2.1.3 Okładzina na stronie deski, używana do odbijania piłeczki, powinna być marki i typu aktualnie autoryzowanego przez ITTF i powinna być przymocowana do deski w taki sposób, aby znak firmowy i logo ITTF były wyraźnie widoczne w pobliżu krawędzi okładziny. Wykazy całego zatwierdzonego i autoryzowanego sprzętu oraz materiałów są prowadzone przez Biuro ITTF, a szczegółowe wykazy są dostępne na stronie internetowej ITTF.

3.2.2 UBIÓR

3.2.2.1 Ubiór do gry powinien zasadniczo składać się z koszulki z krótkimi rękawami lub bez rękawów i spodenek lub spódniczki lub jednoczęściowego sportowego stroju, skarpet i obuwia sportowego; inne części odzieży lub dres nie powinny być ubrane w podczas gry chyba, że sędzia główny udzieli na to zezwolenia.
3.2.2.2 Główny kolor koszulki, spódniczki lub spodenek, inny niż rękawy i kołnierz koszulki, powinien być wyraźnie różny od używanej piłki.
3.2.2.3 Ubiór może posiadać numery i napisy na tylnej części koszulki, służące do identyfikacji zawodnika, jego Związku oraz jego klubu w meczu klubowym oraz reklam, zgodnie z postanowieniami punktu 3.2.4.9; jeżeli tylna część koszulki zawiera nazwisko zawodnika to powinno ono być umieszczone tylko poniżej kołnierzyka.
3.2.2.4 Numery, wymagane przez organizatorów do identyfikacji zawodnika, powinny mieć pierwszeństwo nad reklamami na centralnej części tyłu koszulki; takie numery powinny więc być zawarte w obrębie panelu mającego obszar nie większy niż 600 cm2 .
3.2.2.5 Oznakowania lub przybrania na przedniej lub bocznej części odzieży sportowej oraz inne przedmioty, takie jak biżuteria, noszona przez zawodnika, nie powinny rzucać się w oczy lub jasno odbijać światła, aby nie oślepiać przeciwnika.
3.2.2.6 Na odzieży nie powinno się nosić rysunków i napisów, które mogłyby spowodować obrazę lub doprowadzić grę do przerwania.
3.2.2.7 Wszelkie kwestie legalności i przystosowania odzieży do gry powinny być rozstrzygnięte przez sędziego głównego.
3.2.2.8 Zawodnicy zespołu, biorącego udział w drużynowym meczu i zawodnicy z tego samego Związku, tworzący parę deblową, winni być ubrani jednolicie, za wyjątkiem skarpet i butów oraz liczby, wymiaru, koloru i wzoru reklam na ubraniu.
3.2.2.9 Przeciwni zawodnicy lub pary winni ubrać koszulki, które są wystarczająco różnych kolorów, aby umożliwić łatwe ich rozróżnienie przez kibiców.
3.2.2.10 W sytuacji gdy przeciwni zawodnicy lub drużyny mają podobne ubiory i nie mogą uzgodnić kto z nich powinien je zmienić, decyzja powinna być podjęta w drodze losowania.
3.2.2.11 Zawodnicy startujący w Mistrzostwach Świata i na Olimpiadzie lub Otwartych Międzynarodowych Mistrzostwach winni ubierać koszulki oraz spodenki lub spódniczki, typów zatwierdzonych przez ich Związek.

3.2.3 WARUNKI DO GRY

3.2.3.1 Przestrzeń pola gry nie powinna być mniejsza niż 14 m długości, 7 m szerokości i 5 m wysokości.
3.2.3.2 Obszar pola gry powinien być otoczony płotkiem o wysokości około
75 cm, w całości z tego samego ciemnego koloru tła, oddzielającego pole gry od sąsiednich pól oraz od widzów.
3.2.3.3 W turnieju Mistrzostw Świata i na Olimpiadzie natężenie światła, mierzone na wysokości powierzchni gry, winno wynosić przynajmniej 1000 luksów i być równomierne nad całą powierzchnią gry oraz przynajmniej 500 luksów wszędzie na obszarze pola gry; w innych zawodach natężenie winno wynosić przynajmniej 600 luksów i być równomierne nad całą powierzchnią gry i przynajmniej 400 luksów wszędzie na obszarze pola.
3.2.3.4 Tam gdzie gra odbywa się na kilku stołach poziom natężenia oświetlenia winien być ten sam, a natężenie oświetlenia tła hali nie powinno być wyższe niż najmniejszy poziom w obszarze pola gry.
3.2.3.5 Źródło światła nie może być zawieszone niżej niż powyżej podłogi.
3.2.3.6 Tło winno być generalnie ciemne i nie powinno zawierać jasnych źródeł światła ani światła dziennego, przechodzącego przez nie zamknięte okna lub inne szczeliny.
3.2.3.7 Podłoga nie powinna być jasnego koloru, ani jasno odbijać światła lub być śliska, a jej powierzchnia nie może być z cegieł, betonu lub kamienia; w turnieju Mistrzostw Świata i na Olimpiadzie podłoga powinna być z drewna lub rolowanego syntetycznego materiału, marki i typu autoryzowanego przez ITTF.
5 m

3.2.4 REKLAMY

3.2.4.1 Wewnątrz obszaru gry reklamy powinny być umieszczane tylko na sprzęcie lub osprzęcie, który normalnie jest tam obecny i nie powinny tam być żadne dodatkowe reklamy.
3.2.4.2 Fluoroscencyjne i luminescencyjne kolory nie powinny być nigdzie użyte w obszarze gry.
3.2.4.3 Napisy lub symbole wewnątrz płotków nie powinny zawierać białych lub pomarańczowych kolorów, ani też więcej niż dwa kolory, a powinny się mieścić w całkowicie do wysokości
40 cm; jest zalecane, aby były one tego samego koloru jak płotki, lecz nieznacznie jaśniejsze lub ciemniejsze od nich.
3.2.4.4 Oznakowanie na podłodze oraz na końcach i bokach płyty stołu winno być w nieco jaśniejszym lub ciemniejszym odcieniu koloru tła lub czarne.
3.2.4.5 Na podłodze w polu gry może znajdować się do 4 reklam; po jednej z każdej końcowej i bocznej stronie stołu, każda z nich winna się mieścić na obszarze do
2,5 m2; reklamy nie powinny być bliżej niż 1m od bocznych płotków i nie dalej niż 2 m od płotków z końcowej strony stołu.
3.2.4.6 Na każdym boku oraz końcu płyty stołu może być umieszczone po 1 tymczasowej reklamie, wyraźnie oddzielonej od stałych reklam i każda z nich winna się mieścić całkowicie na długości do
60 cm; reklamy te nie powinny należeć do innego producenta sprzętu do tenisa stołowego.
3.2.4.7 Reklamy na siatkach powinny w nieznacznie ciemniejszym lub nieznacznie jaśniejszym odcieniu koloru tła, nie powinny być w obrębie

3 cm

 

taśmy wzdłuż górnej krawędzi siatki i nie powinny przesłaniać widoczności przez oczka siatki.
3.2.4.8 Reklamy na sędziowskich stolikach lub innych meblach wewnątrz pola gry powinny się całkowicie zmieścić na czołowym obszarze do 750 cm2.
3.2.4.9 Reklamy na ubiorze do gry powinny być ograniczone do:
3.2.4.9.1 handlowego znaku wytwórcy, całkowicie mieszczącego się na obszarze do 24 cm2.
3.2.4.9.2 nie więcej niż 6, wyraźnie oddzielonych, reklam zajmujących wspólnie obszar do 600 cm2; na przedzie, z boku lub rękawie koszulki; z nie więcej niż 4 reklamami z przodu.
3.2.4.9.3 nie więcej niż 2 reklamy, zajmujących całkowity obszar do 400 cm2, z tyłu koszulki
3.2.4.9.4 nie więcej niż 2 reklamy, zajmujących całkowity obszar do 80 cm2, na spodenkach lub spódniczce.
3.2.4.10 Reklamy na numerach zawodnika powinny zajmować całkowity obszar do 100 cm2.
3.2.4.11 Reklamy na ubraniu sędziego powinny zajmować całkowity obszar do 40 cm2.
3.2.4.12 Na ubiorze zawodnika lub numerach nie powinny być żadne reklamy produktów tytoniowych, napojów alkoholowych i szkodliwych środków farmaceutycznych.

3.3 OSOBY PROWADZĄCE ZAWODY

3.3.1 SĘDZIA GŁÓWNY

3.3.1.1 Na całość każdych zawodów powinien być wyznaczony sędzia główny, a jego tożsamość i umiejscowienie powinny być podane do wiadomości uczestnikom i zgodnie z potrzebami, kapitanom drużyn.
3.3.1.2 Sędzia główny jest odpowiedzialny za:
3.3.1.2.1 przeprowadzenie losowania;
3.3.1.2.2 rozplanowanie spotkań w czasie i na poszczególne stoły;
3.3.1.2.3 wyznaczenie osób prowadzących mecze;
3.3.1.2.4 przeprowadzenie przed turniejem przeszkolenia dla osób prowadzących mecze;
3.3.1.2.5 sprawdzenie uprawnień zawodników do startu;
3.3.1.2.6 decyzje czy gra może być przerwana ze względu na nagły wypadek;
3.3.1.2.7 decyzje czy zawodnicy mogą opuścić pole gry w trakcie meczu;
3.3.1.2.8 decyzje czy przepisowe okresy treningów mogą być rozszerzone;
3.3.1.2.9 decyzje czy zawodnicy mogą mieć ubrany dres w trakcie gry;
3.3.1.2.10 decyzje w kwestiach interpretacji przepisów i regulaminów, obejmujących przystosowanie odzieży i sprzętu do gry oraz warunków gry,
3.3.1.2.11 decyzje czy i gdzie zawodnicy mogą trenować podczas przerwy w grze, spowodowanej nagłym wypadkiem;
3.3.1.2.12 podejmowanie dyscyplinarnego działania w przypadku niewłaściwego zachowania i innych naruszeń regulaminów.
3.3.1.3 Tam gdzie, zgodnie z uzgodnieniami komitetu organizacyjnego, część obowiązków sędziego głównego przekazano na inne osoby, określony zakres odpowiedzialności i umiejscowienie każdej z tych osób powinny być podane do wiadomości uczestnikom i zgodnie z potrzebami, kapitanom drużyn.
3.3.1.4 Sędzia główny lub upoważniony zastępca, wyznaczony do sprawowania funkcji w czasie jego nieobecności, powinien być cały czas obecny na sali podczas gry.
3.3.1.5 Jeżeli sędzia główny jest przekonany o tym, że jest to słuszne, on może w każdej chwili wymienić osoby prowadzące mecz, ale on nie może zmienić decyzji, już podjętej przez wymienioną osobę prowadzącą mecz, w kwestii faktu z zakresu jej kompetencji.
3.3.1.6 Zawodnicy winni być pod nadzorem sędziego głównego od czasu przybycia na miejsce zawodów aż do czasu kiedy je opuszczą.

3.3.2 SĘDZIA, SĘDZIA POMOCNIICZY I SĘDZIA LICZĄCY UDERZENIA

3.3.2.1 Sędzia oraz sędzia pomocniczy powinni być wyznaczeni na każdy mecz.
3.3.2.2 Sędzia powinien siedzieć lub stać w linii siatki, a sędzia pomocniczy powinien siedzieć, zwrócony twarzą do niego, po drugiej stronie stołu.
3.3.2.3 Sędzia jest odpowiedzialny za:
3.3.2.3.1 sprawdzenie przystosowania wyposażenia i warunków gry oraz zgłoszenie wszelkich niedociągnięć do sędziego głównego;
3.3.2.3.2 losowe przyznanie piłki, jak postanowiono w punktach 3.4.2.1.1-2;
3.3.2.3.3 przeprowadzenie losowania dla wyboru podania, odbioru i połowy stołu;
3.3.2.3.4 decyzje czy wymagania przepisów podania mogą być złagodzone dla fizycznej niesprawności;
3.3.2.3.5 kontrolę porządku podania, odbioru i wyboru połowy stołu oraz korygowanie błędów w tym zakresie;
3.3.2.3.6 decyzje czy wymiana jest z punktem czy bez punktu;
3.3.2.3.7 ogłaszanie wyniku zgodnie z określoną procedurą;
3.3.2.3.8 wprowadzenie przyśpieszonego systemu gry w stosownym czasie;
3.3.2.3.9 utrzymanie ciągłości gry;
3.3.2.3.10 podejmowanie działań dla przerwania zbyt długiej porady oraz regulacji zachowania.
3.3.2.4 Sędzia pomocniczy powinien decydować czy piłeczka w czasie gry dotknęła krawędzi powierzchni gry, po bliższej jego stronie.
3.3.2.5 Zarówno sędzia jak i sędzia pomocniczy mają:
3.3.2.5.1 decydować czy postępowanie zawodników przy podaniu jest niezgodne z przepisami;
3.3.2.5.2


 
Przycisk Facebook "Lubię to"
 
Reklama
 
 

 

=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=