Koszykówka

Przepisy gry w piłkę koszykową (wyciąg)

 

Gra

Art. 1. Definicja

1.       Mecz koszykówki - W koszykówkę grają dwie (2) drużyny, po pięciu (5) zawodników każda. Celem drużyny jest zdobywanie punktów za celne rzuty do kosza przeciwnika i zapobieganie przejęciu piłki lub zdobyciu punktów przez drużynę przeciwną.

2.       Kosz: własny/przeciwnika - Kosz atakowany przez drużynę jest koszem przeciwnika, a kosz broniony przez drużynę jest koszem własnym drużyny.

3.       Ruch piłki - Piłkę można podawać, rzucać, uderzać, toczyć lub kozłować w dowolnym kierunku nie przekraczając ograniczeń przewidzianych w niniejszych przepisach.

4.       Zwycięzca meczu - Drużyna, która uzyska większą liczbę punktów na koniec czasu gry czwartej kwarty lub, jeśli to konieczne dogrywki, zostaje zwycięzcą meczu.

 

Wymiary i wyposażenie

Art. 2. Linie i wymiary boiska

1.       Boisko - Boisko stanowi prostokątna, płaska, twarda powierzchnia wolna od przeszkód.

Dla głównych oficjalnych zawodów FIBA, jak również wszystkie nowo budowane, boiska powinny posiadać wymiary: 28 metrów długości i 15 metrów szerokości, mierzone od wewnętrznych krawędzi linii ograniczających boisko.

Dla wszystkich innych imprez właściwa jednostka FIBA, taka jak Komisja Strefowa lub Federacja Narodowa, posiada prawo zatwierdzenia istniejących boisk o minimalnych wymiarach 26 metrów długości i 14 metrów szerokości.

2.       Sufit - Sufit lub inna najniższa przeszkoda powinna znajdować się na wysokości co najmniej 7 m nad boiskiem.

3.       Linie - Wszystkie linie powinny być pomalowane w tym samym kolorze (preferowany kolor biały), o szerokości 5 cm i powinny być doskonale widoczne.

Koło środkowe - Koło środkowe wytyczone na środku boiska ma promień długości 1.80 m mierzony do zewnętrznej krawędzi obwodu. Jeżeli wnętrze koła jest pomalowane, to musi być pomalowane w takim samym kolorze jak obszary ograniczone.

Pole rzutów za trzy punkty - Pole rzutów za trzy punkty drużyny stanowi cały obszar boiska z wyjątkiem obszaru w pobliżu kosza przeciwnika zawierającego i ograniczonego przez:

* Dwie równoległe linie odchodzące od linii końcowych, w odległości 6.25 m od punktu na podłożu, który jest prostopadłym rzutem środka kosza przeciwnika. Odległość tego punktu od wewnętrznej krawędzi środka linii końcowej wynosi 1.575 m.

* Półkole o promieniu 6.25 m od zewnętrznej krawędzi ze środkiem w tym samym punkcie jaki został opisany powyżej, które przecina te równoległe linie.

Art. 3 Wyposażenie

1.       Tablice i konstrukcje podtrzymujące tablice

Tablice maja być wykonane z odpowiedniego przezroczystego materiału (preferowane bezpieczne szkło hartowane) i stanowić jedna całość. Jeżeli są wykonane z innego(ych) nieprzezroczystego(ych) materiału(ów) musza być pomalowane na biało.

Wymiary tablic powinny wynosić 1.80 m poziomo i 1.05 pionowo.

Wszystkie linie powinny być pomalowane następująco:

* W kolorze białym, jeśli tablica jest przezroczysta,

* W kolorze czarnym, we wszystkich innych przypadkach,

* O szerokości 5 cm.

2.       Kosze - Kosze powinny składać się z obręczy i siatek.

Obręcze powinny być wykonane następująco:

* Ze stali o średnicy wewnętrznej 45 cm i pomalowane na pomarańczowo.

* Średnica metalowego materiału, z którego wykonane są obręcze powinna mieć co najmniej 1.6 cm, a najwyżej 2.0 cm. Obręcze maja być wyposażone w taki system zaczepów, umiejscowionych pod obręczą, do zawieszenia siatki, by chronił palce przed uszkodzeniem.

* Każda siatka ma być zaczepiona w 12 miejscach równomiernie rozłożonych na całym obwodzie obręczy. Elementy do zaczepienia siatki nie mogą posiadać żadnych ostrych krawędzi lub otworów mogących uwięzić którykolwiek z palców.

* Obręcz powinna być tak zamocowana do konstrukcji podtrzymujących tablice, aby żadna siła przekazywana przez obręcz nie oddziaływała bezpośrednio na tablicę. Dlatego nie powinno być bezpośredniego kontaktu pomiędzy obręczą, częściami konstrukcyjnymi a tablica (szklana lub z innego przezroczystego materiału). Jednakże przestrzenie pomiędzy nimi powinny być na tyle małe by zapobiec uszkodzeniu palców.

* Górna krawędź obręczy powinna być umieszczona poziomo 3.05 m nad poziomem podłoża w równej odległości od obu pionowych krawędzi tablicy.

* Najbliższy punkt wewnętrzny krawędzi obręczy ma znajdować się w odległości 15 cm od czoła tablicy.

Zezwala się na używanie obręczy uchylnych.

Siatki powinny być wykonane następująco:

* Maja być z białego sznurka zawieszone u obręczy i tak skonstruowane, aby tylko przez chwilę zatrzymywały piłkę przechodzącą przez kosz. Nie powinny być krótsze niż 40 cm i dłuższe niż 45 cm.

* Każda siatka ma mieć 12 pętli do zawieszenia na obręczy.

* Górna część siatki powinna być usztywniona tak, aby zapobiegać:

* przechodzeniu siatki przez obręcz, co może powodować jej zaplatanie się

* odbiciu się od siatki lub zatrzymaniu się w niej piłki

3.       Piłki

Piłka ma być kulista i składać się z ośmiu (8) elementów o tradycyjnym kształcie i jednolitym pomarańczowym odcieniu, oraz z czarnych szwów (łączeń).

Zewnętrzna powierzchnia ma być wykonana ze skóry, syntetycznej skóry, gumy lub materiału syntetycznego.

Piłka ma być napompowana do osiągnięcia takiego ciśnienia powietrza, że kiedy zostanie upuszczona na powierzchnię boiska z wysokości około 1.80 m, mierzonej od spodu piłki, odbije się ona na wysokość pomiędzy 1.20 m a 1.40 m, mierzona do szczytu piłki.

Obwód piłki powinien być nie mniejszy niż 74.9 cm i nie większy niż 78 cm (rozmiar 7). Powinna ona ważyć nie mniej niż 567 g i nie więcej niż 650 g.

 

Sędziowie, sędziowie stolikowi, komisarz i ich obowiązki

Art. 4 Sędziowie, sędziowie stolikowi i komisarz

1.       Sędziami są: sędzia główny i sędzia pomocniczy. Asystują im sędziowie stolikowi oraz komisarz, jeśli jest obecny. Dodatkowo odpowiednia jednostka FIBA, taka jak Strefowa Komisja lub Narodowa Federacja, ma prawo wprowadzić mechanikę sędziowania dla trzech sędziów, czyli jednego sędziego głównego i dwóch pomocniczych.

2.       Sędziami stolikowymi są: sekretarz, asystent sekretarza, mierzący czas gry i mierzący czas 24 sekund.

3.       Obecny może być również komisarz. Powinien on siedzieć pomiędzy sekretarzem i mierzącym czas gry. Jego obowiązkiem podczas meczu jest przede wszystkim nadzorowanie pracy przy stoliku sędziowskim oraz wspieranie sędziego głównego i sędziego pomocniczego w sprawnym przebiegu meczu.

 

Drużyny

Art. 12. Drużyny

1. Definicja

1.       Mieć możliwość gry oznacza mieć autoryzację na grę w danej drużynie określoną przez odpowiednie ciało organizacyjne. Limit wieku również bierze się pod uwagę.

2.       Członek drużyny jest uprawniony do gry, kiedy jego nazwisko jest wpisane do protokołu zawodów przed rozpoczęciem meczu. Członek drużyny przestaje być uprawniony do gry w momencie, gdy zostaje zdyskwalifikowany lub otrzymuje piąty faul.

3.       W trakcie czasu gry każdy członek drużyny jest zawodnikiem lub zmiennikiem.

4.       Osoba towarzysząca drużynie może siedzieć w obszarze ławki drużyny pod warunkiem, że pełni konkretną funkcję np. menedżer, lekarz, psychoterapeuta, statystyk, tłumacz. Zawodnik, który popełnił piąte przewinienie staje się osoba towarzysząca drużynie.

2. Przepis

Każda drużyna składa się z:

1.       Nie więcej niż dziesięciu (10) członków drużyny z możliwością gry.

2.       Nie więcej niż dwunastu (12) członków drużyny z możliwością gry w turniejach, w których drużyna musi rozegrać więcej niż trzy (3) mecze.

3.       Trenera i, jeśli drużyna sobie życzy, asystenta trenera.

4.       Kapitana, który będzie jednym z członków drużyny uprawnionych do gry.

5.       Maksymalnie pięciu osób towarzyszących pełniących konkretne funkcje w drużynie.

Art. 13. Zawodnicy i zmiennicy

1. Definicja

Członek drużyny jest zawodnikiem, kiedy znajduje się na boisku i jest uprawniony do gry. Członek drużyny jest zmiennikiem, kiedy nie gra na boisku lub jest na boisku, ale nie jest uprawniony do gry z powodu dyskwalifikacji lub piątego (5) faula.

2. Przepis

1.       Pięciu (5) zawodników z każdej drużyny musi znajdować się na boisku w czasie gry i mogą być oni zmieniani.

2.       Zmiennik staje się zawodnikiem, kiedy sędzia przywoła go do wejścia na boisko. Zawodnik staje się zmiennikiem, kiedy sędzia przywołuje na boisko jego zmiennika.

3.       Strój zawodników każdej drużyny składa się z:

* Koszulek w tym samym dominującym kolorze z przodu i z tyłu. Wszyscy zawodnicy (mężczyźni i kobiety) muszą mieć w trakcie trwania meczu koszulki wsunięte w spodenki do gry. Jednoczęściowe stroje są dozwolone.

* Podkoszulki z rękawkami, bez względu na ich styl, nie mogą być noszone pod strojami do gry, chyba że zawodnik posiada pisemne zalecenie lekarskie. Jeśli takie zalecenie zostanie uznane, podkoszulek musi być w tym samym dominującym kolorze co koszulka do gry.

* Spodenek w tym samym dominującym kolorze z przodu i z tyłu, ale nie koniecznie w tym samym kolorze co koszulka.

* Ściągacze wystające spod spodenek mogą być używane pod warunkiem, że są w tym samym kolorze co spodenki.

4.       Każdy zawodnik ma nosić koszulkę oznaczoną z przodu i z tyłu wyraźnym jednolitym numerem w kolorze kontrastującym z kolorem koszulki.

Numery mają być wyraźnie widoczne i:

* Te z tyłu muszą mieć co najmniej 20 cm wysokości.

* Te z przodu muszą być na co najmniej 10 cm wysokie.

* Powinny być wyrysowane linią o szerokości nie mniejszej niż 2 cm.

* Drużyny powinny używać numerów od 4 do 15.

* Zawodnicy z tej samej drużyny nie mogą używać tych samych numerów.

5.       Drużyny muszą posiadać co najmniej dwa komplety koszulek:

* Drużyna wymieniona w programie jako pierwsza (gospodarze) powinna nosić koszulki w kolorze jasnym (preferowany biały).

* Drużyna wymieniona w programie jako druga (goście) powinna nosić koszulki w kolorze ciemnym.

* Jednakże jeśli obie drużyny wyrażają zgodę kolory koszulek mogą być zamienione.

Art. 15. Kapitan: obowiązki i uprawnienia

1.       Kapitan jest zawodnikiem, który reprezentuje swoją drużynę na boisku. Może zwracać się do sędziego, aby uzyskać istotną informację. Powinno odbywać się to w grzeczny sposób i tylko wtedy, kiedy piłka jest martwa i zegar czasu gry zatrzymany.

2.       Kiedy kapitan opuszcza boisko z jakiegokolwiek powodu, trener powinien poinformować sędziego o numerze zawodnika, który zastąpi go w roli kapitana na boisku w czasie jego nieobecności.

3.       Kapitan może pełnić funkcję trenera.

4.       Kapitan wyznacza zawodnika wykonującego rzuty wolne we wszystkich przypadkach, gdy niniejsze przepisy tego nie określają.

 

Zasady gry

Art. 17. Czas gry, wynik nierozstrzygnięty i dogrywki

1.       Mecz składa się z czterech (4) kwart po dziesięć (10) minut.

2.       Przerwy dwu (2) minutowe maja miejsce pomiędzy kwartą pierwszą i drugą oraz trzecią i czwartą jak również przed każdą dogrywką.

3.       Przerwa pomiędzy połowami meczu wynosi piętnaście (15) minut.

4.       Jeśli po zakończeniu czasu gry czwartej kwarty wynik jest nierozstrzygnięty (remis) mecz będzie kontynuowany dogrywką trwającą pięć (5) minut lub tyloma takimi pięciominutowymi dogrywkami, ile okaże się konieczne do rozstrzygnięcia wyniku.

5.       We wszystkich dogrywkach drużyny grają na te same kosze, na które grały w trzeciej i czwartej kwarcie.

Art. 18. Rozpoczęcie meczu

1.       We wszystkich meczach drużyna wymieniona w programie jako pierwsza (drużyna gospodarzy) ma prawo wyboru kosza i ławki drużyny. O tym wyborze należy powiadomić sędziego głównego najpóźniej 20 minut przed planowanym rozpoczęciem meczu.

2.       Przed pierwszą i trzecią kwartą drużyny mają możliwość rozgrzewać się na tej połowie boiska, na której znajduje się kosz przeciwnika.

3.       Drużyny zmieniają kosze przed trzecią kwartą.

4.       Mecz nie może się rozpocząć, jeżeli jedna z drużyn nie ma pięciu zawodników na boisku gotowych do gry.

5.       Mecz oficjalnie rozpoczyna się rzutem sędziowskim w kole środkowym, kiedy piłka jest legalnie zbita przez skaczącego w rzucie sędziowskim

Art. 19. Sytuacja piłki

Piłka może być żywa lub martwa:

1.       Piłka staje się żywa, gdy:

* Podczas rzutu sędziowskiego jest legalnie zbita, przez skaczącego.

* Podczas rzutu wolnego sędzia oddaje ją do dyspozycji zawodnika wykonującego rzut wolny.

* Przy wprowadzaniu spoza boiska jest w dyspozycji zawodnika wprowadzającego ją do gry.

2.       Piłka staje się martwa, gdy:

* Zostaje uzyskany kosz z gry lub z rzutu wolnego.

* Sędzia zagwiżdże, kiedy piłka jest żywa.

* Widoczne jest, że nie wpadnie do kosza podczas rzutu wolnego, po którym następuje:

o        Kolejny rzut wolny.

o        Następna kara (rzut(y) wolny(e) i/lub wprowadzenie piłki spoza boiska).

* Zabrzmi sygnał zegara czasu gry na koniec kwarty lub dogrywki.

* Podczas lotu do kosza po rzucie z gry jest dotknięta przez zawodnika jednej z drużyn po tym jak:

o        Sędzia zagwizdał.

o        Upłynął czas kwarty lub dogrywki.

3.       Piłka nie staje się martwa i jeżeli rzut jest celny punkty będą zaliczone, gdy:

* Jest w locie podczas rzutu z gry i sędzia zagwiżdże lub zabrzmi sygnał 24 sekund.

* Jest w locie podczas rzutu wolnego i sędzia zagwiżdże z powodu przekroczenia jakiegokolwiek przepisu przez innego zawodnika niż rzucający.

* Przeciwnik popełnia faul podczas, gdy jest ona wciąż w posiadaniu zawodnika, który jest w trakcie akcji rzutowej i kończy ten rzut ruchem ciągłym rozpoczętym zanim został popełniony faul.

Art. 20. Umiejscowienie zawodnika i sędziego

1.       Umiejscowienie zawodnika określone jest przez miejsce jego kontaktu z podłogą.

Kiedy znajduje się on w wyskoku, zachowuje status jaki miał w momencie ostatniego dotknięcia podłogi, ma to również odniesienie do linii ograniczających boisko, linii środkowej, linii rzutów za 3 punkty, linii rzutów wolnych oraz linii ograniczających pola rzutów wolnych.

2.       Umiejscowienie sędziego określone jest w taki sam sposób jak zawodnika. Kiedy piłka dotyka sędziego traktuje się to jako dotknięcie podłogi w miejscu, w którym się on znajduje.

Art. 21. Naprzemienne przyznawanie posiadania piłki - Przepis i procedura

1.       Definicje

       Piłka jest przetrzymana, kiedy dwóch lub więcej zawodników przeciwnych drużyn trzyma jedną albo obie ręce na niej tak, że żaden z nich nie może wejść w jej posiadanie bez nadużycia siły.

2.       Naprzemienne przyznawanie posiadania piłki - Przepis i procedura

1. Naprzemienne przyznawanie posiadania piłki jest metodą na spowodowanie by piłka stała się żywa poprzez wprowadzenie jej spoza boiska zamiast wykonywania rzutu sędziowskiego.

2. W sytuacjach rzutów sędziowskich, innych niż na rozpoczęcie każdej połowy meczu oraz dogrywki, drużyny będą na przemian otrzymywały piłkę do wprowadzenia spoza boiska z miejsca najbliższego zaistniałej sytuacji rzutu sędziowskiego.

3. Drużyna, która nie wejdzie w posiadanie piłki podczas rzutu sędziowskiego na rozpoczęcie każdej połowy meczu oraz dogrywki rozpocznie proces naprzemiennego posiadania piłki i jej zostanie przyznana piłka do wprowadzenia spoza boiska z miejsca najbliższego następnej zaistniałej sytuacji rzutu sędziowskiego.

4. Procedura naprzemiennego posiadania piłki rozpoczyna się kiedy sędzia oddaje piłkę do dyspozycji zawodnika wprowadzającego ją spoza boiska do gry i kończy się, gdy podawana piłka dotyka lub jest legalnie dotknięta przez zawodnika na boisku lub kiedy drużyna wprowadzająca piłkę popełnia błąd.

5. Drużynę, której należy przyznać piłkę w sytuacji naprzemiennego posiadania piłki wyznacza wskaźnik skierowany w stronę kosza drużyny przeciwnej. Kierunek wskaźnika jest zmieniany natychmiast po zakończeniu procedury naprzemiennego posiadania piłki.

6. Możliwość wprowadzenia piłki w ramach naprzemiennego przyznawania posiadania przepada jeśli drużyna wprowadzająca piłkę popełni błąd wprowadzania piłki spoza boiska.

Faul popełniony przez którąkolwiek z drużyn w trakcie wprowadzania piłki w ramach naprzemiennego przyznawania posiadania nie powoduje zmiany kierunku wskaźnika.

Art. 22. Gra piłką

1.       W koszykówce piłką gra się tylko ręką(ami).

2.       Bieganie z piłką, umyślne kopanie lub blokowanie jakąkolwiek częścią nogi lub uderzanie jej pięścią jest błędem.

3.       Przypadkowe zetknięcie lub dotknięcie piłki stopą lub nogą nie jest błędem.

Art. 23. Posiadanie piłki

1.       Zawodnik posiada piłkę, gdy trzyma lub kozłuje żywą piłkę, lub jest ona w jego dyspozycji.

2.       Drużyna posiada piłkę, gdy posiada ją zawodnik tej drużyny, lub piłka podawana jest pomiędzy zawodnikami tej drużyny.

3.       Posiadanie piłki przez drużynę trwa do momentu, aż przeciwnik wejdzie w jej posiadanie lub gdy piłka stanie się martwa, lub gdy piłka traci kontakt z ręka(ami) zawodnika podczas rzutu do kosza z gry lub rzutu wolnego.

Art. 24. Zawodnik w akcji rzutowej

1.       Akcja rzutowa zaczyna się, kiedy zawodnik rozpoczyna naturalny ruch poprzedzający wypuszczenie piłki i w ocenie sędziego rozpoczął próbę zdobycia punktów poprzez rzut, wsad lub dobitkę piłki w kierunku kosza przeciwnika. Próba zdobycia kosza trwa, aż piłka utraci kontakt z ręką(rękami) zawodnika.

Ramiona zawodnika wykonującego rzut mogą zostać, w celu uniemożliwienia rzutu, przytrzymane przez przeciwnika. Mimo to sędzia ocenia ten ruch jako próbę rzutu. Nie jest konieczne, aby w takiej sytuacji piłka opuściła ręce rzucającego.

Nie ma związku pomiędzy ilością legalnie wykonanych kroków a akcją rzutową.

2.       W przypadku zawodnika rzucającego w wyskoku akcja rzutowa trwa do zakończenia tej próby (piłka opuszcza rękę(ce) rzucającego) i powrotu obu jego stóp na podłogę.

Jednakże, posiadanie piłki przez drużynę kończy się, kiedy piłka opuszcza rękę(ce) rzucającego.

3.       Aby uznać, że został popełniony faul na zawodniku wykonującym rzut, faul ten musi w ocenie sędziego mieć miejsce po rozpoczęciu ciągłego ruchu ramienia (ramion) zawodnika w trakcie próby rzutu do kosza.

Ciągły ruch:

* Rozpoczyna się, kiedy piłka spocznie w ręce (kach) zawodnika i następuje ruch rzucania, zazwyczaj skierowany w górę.

* Może obejmować ruch ramienia(ramion) oraz/lub ruch ciała wykonywany przez zawodnika w trakcie jego próby rzutu do kosza.

* Kończy się, jeśli zostanie wykonany całkowicie nowy ruch.

Jeżeli kryteria dotyczące ruchu ciągłego są takie, jak podane powyżej, to uważa się, że zawodnik jest w akcji rzutowej.

Art. 25. Kosz: kiedy zdobyty i jego wartość

1. Definicja

1.       Kosz jest zdobyty, kiedy żywa piłka wpada z góry do kosza i zostaje w nim lub przechodzi przez niego.

2.       Należy uważać, że piłka jest w koszu, jeżeli nawet najmniejsza jej część znajduje się wewnątrz obręczy i poniżej poziomu jej górnej krawędzi.

2. Przepis

1.       Punkty są przyznane drużynie atakującej kosz, do którego piłka została wrzucona:

* Kosz z rzutu wolnego zalicza się za jeden (1) punkt.

* Kosz z pola rzutów za dwa punkty zalicza się jako dwa (2) punkty.

* Kosz z pola rzutów za trzy punkty zalicza się jako trzy (3) punkty.

2.       Jeżeli zawodnik przypadkowo wrzuci piłkę do własnego kosza, punkty zapisze się jako zdobyte przez kapitana drużyny przeciwnej.

3.       Jeżeli zawodnik umyślnie wrzuci piłkę do własnego kosza, jest to błąd i kosz nie jest zaliczony.

4.       Jeśli zawodnik spowoduje wejście piłki do kosza od dołu, jest to błąd.

Art. 26. Wprowadzenie piłki

1. Generalne zasady

1.       Kiedykolwiek piłka wpadnie do kosza, ale kosz z gry lub rzutu wolnego nie jest zaliczony, piłkę do gry należy wprowadzić z przedłużenia linii rzutów wolnych.

2.       Po rzucie(tach) wolnym(nych) za faul techniczny, niesportowy lub dyskwalifikujący, piłkę wprowadza się na boisko zza linii bocznej na środku jej długości, naprzeciw stolika sędziowskiego, bez względu na to czy ostatni lub jedyny rzut wolny był celny.

Zawodnik wprowadzający ją na środku linii bocznej powinien ustawić stopy po obu stronach przedłużenia linii środkowej i może podać piłkę do zawodnika w dowolnym miejscu na boisku.

3.       Po faulu popełnionym przez zawodnika drużyny posiadającej żywą piłkę lub drużyny mającej prawo do wprowadzenia jej spoza boiska, piłkę do gry wprowadza drużyna przeciwna z miejsca najbliższego naruszenia przepisów.

4.       Sędzia może rzucić lub podać piłkę kozłem do zawodnika wprowadzającego ją spoza boiska pod warunkiem, że:

* Znajduje się on nie więcej niż 3-4 metry od zawodnika mającego wprowadzić piłkę.

* Zawodnik mający wprowadzić piłkę stoi we właściwym miejscu wskazanym przez sędziego.

* Drużyna mająca wejść w ten sposób w posiadanie piłki nie uzyska dodatkowej korzyści.

2. Po celnym koszu z gry bądź po celnym ostatnim rzucie wolnym:

1.       Którykolwiek przeciwnik drużyny, która zdobyła punkty wprowadzi piłkę z dowolnego miejsca na linii końcowej po tej stronie boiska, na której uzyskano kosz.

Ma to także zastosowanie, gdy sędzia wręcza piłkę zawodnikowi lub oddaje mu ją do dyspozycji po przerwie na żądanie, bądź po jakimkolwiek zatrzymaniu gry po zdobytym koszu.

2.       Zawodnik wprowadzający piłkę może poruszać się równolegle do linii końcowej, jak również do tyłu. Piłka może być podawana pomiędzy zawodnikami tej drużyny na lub poza linią końcową, ale pięć (5) sekund przeznaczone na jej wprowadzenie zaczyna się odliczać od chwili, gdy jest ona w dyspozycji pierwszego zawodnika poza boiskiem.

3.       Przeciwnicy zawodnika wprowadzającego piłkę spoza boiska nie mogą dotykać piłki po jej przejściu przez kosz.

Dopuszcza się przypadkowe lub instynktowne dotknięcie piłki, ale jeśli po ostrzeżeniu wprowadzenie piłki jest w ten sposób ponownie opóźniane, jest to faul techniczny.

3. Po naruszeniu przepisów lub jakimkolwiek innym zatrzymaniu gry

1.       Zawodnik wprowadzi piłkę spoza linii ograniczających boisko w punkcie wyznaczonym przez sędziego, najbliżej miejsca popełnienia naruszenia, bądź zatrzymania gry, z wyjątkiem miejsc bezpośrednio za tablicą.

2.       Sędzia musi wręczyć, podać kozłem lub pozostawić do dyspozycji piłkę zawodnikowi wprowadzającemu ją spoza boiska.

4. Przepis

1.       Zawodnik wprowadzający piłkę spoza boiska nie może:

* Dotknąć jej na boisku zanim dotknie ona innego zawodnika.

* Wejść na boisko przed lub w trakcie wypuszczania jej z rąk.

* Wykorzystać ponad pięć (5) sekund na wypuszczenie jej z rąk.

* Podczas wypuszczania piłki spowodować, by dotknęła ona obszaru poza boiskiem zanim dotknie zawodnika na boisku.

* Spowodować by piłka wpadła bezpośrednio do kosza.

* Przed lub w trakcie wypuszczania piłki przemieścić się więcej niż jeden (1) metr równolegle do linii lub w więcej niż jednym kierunku z miejsca wyznaczonego przez sędziego. Zezwala się jednakże na poruszanie do tyłu, prostopadle do linii tak daleko, jak pozwalają na to warunki.

2.       Żaden inny zawodnik nie może:

* Mieć jakiejkolwiek części ciała ponad linią ograniczającą boisko zanim piłka nie zostanie przerzucona ponad tą linią.

* Być bliżej niż jeden (1) metr od zawodnika wprowadzającego piłkę, kiedy wolny od przeszkód obszar poza boiskiem ma mniej niż dwa (2) metry.

Naruszenie Art. 26.4. stanowi błąd.

5. Kara

Piłkę przyznaje się przeciwnikom w celu wprowadzenia jej spoza boiska z tego samego miejsca.

Art. 27 Przerwa na żądanie

1. Definicja - Przerwa na żądanie jest przerwą w grze przyznawaną na prośbę trenera lub asystenta trenera.

2. Przepis

1.       Każda przerwa na żądanie trwa jedną (1) minutę.

2.       Możliwość przyznania przerwy na żądanie rozpoczyna się, gdy:

* Piłka staje się martwa i zegar zawodów zatrzymany oraz sędzia kończy sygnalizację faula lub błędu do stolika sędziowskiego.

* Kosz z gry uzyskają przeciwnicy drużyny, która prosiła o przerwę na żądanie przed lub po zdobyciu kosza.

3.       Możliwość przyznania przerwy na żądanie kończy się, gdy:

* Sędzia z piłką lub bez piłki wchodzi do pola rzutów wolnych, aby przeprowadzić pierwszy lub jedyny rzut wolny.

* Piłka znajduje się w dyspozycji zawodnika wprowadzającego ją spoza boiska.

4.       Dwie przerwy na żądanie mogą zostać przyznane każdej drużynie w dowolnym momencie pierwszej połowy (pierwsza i druga kwarta); trzy przerwy na żądanie w drugiej połowie (trzecia i czwarta kwarta) i jedna przerwa na żądanie w każdej dogrywce.

5.       Przerwa na żądanie przyznawana jest trenerowi drużyny, który pierwszy prosił o nią, chyba że przerwa jest przyznawana po uzyskanym koszu z gry przez przeciwników i bez orzeczonego faula.

6.       Prośba drużyny o przerwę na żądanie może być wycofana tylko zanim sekretarz zasygnalizuje ją sędziom na boisku.

7.       Podczas przerwy na żądanie zawodnicy mogą opuścić boisko i usiąść na ławce drużyny, a osoby upoważnione do przebywania w strefie ławki drużyny mogą wejść na boisko pod warunkiem, że pozostają w pobliżu ich strefy ławki drużyny.

3. Procedura

1.       Trener lub asystent trenera ma prawo prosić o przerwę na żądanie. Uczyni to podchodząc osobiście do sekretarza i prosząc wyraźnie o "przerwę na żądanie" wykonując rękami właściwy sygnał.

2.       Jak tylko możliwość przyznania przerwy na żądanie rozpocznie się, sekretarz powiadomi sędziów o prośbie o przerwę na żądanie włączając swój sygnał dźwiękowy. Jeśli kosz z gry uzyska przeciwnik drużyny, która prosiła o przerwę na żądanie, mierzący czas gry zatrzyma natychmiast zegar i uruchomi swój sygnał dźwiękowy.

3.       Przerwa na żądanie rozpoczyna się, kiedy sędzia da sygnał gwizdkiem i pokaże sygnał przerwy na żądanie.

4.       Przerwa na żądanie kończy się, kiedy sędzia da sygnał gwizdkiem i przywoła drużyny na boisko.

4. Ograniczenia

1.       Przerwa na żądanie nie jest dozwolona pomiędzy lub po rzucie(tach) wolnym(wolnych) wynikającym(ch) z kary za jeden (1) faul, zanim piłka nie stanie się ponownie martwa po fazie gry z włączonym zegarem.

Wyjątki:

* Został odgwizdany faul pomiędzy rzutami wolnymi. W tym wypadku rzuty wolne zostaną dokończone i przerwa na żądanie przyznana będzie przed rozpoczęciem administrowania kary za nowy faul.

* Został odgwizdany faul zanim piłka stała się żywa po ostatnim lub jedynym rzucie wolnym. W tym wypadku przerwa na żądanie zostanie przyznana przed rozpoczęciem administrowania kary za nowy faul.

* Został odgwizdany błąd zanim piłka stała się żywa po ostatnim lub jedynym rzucie wolnym, za który karą jest rzut sędziowski lub wprowadzenie piłki spoza boiska.

W przypadku, gdy występują bloki rzutów wolnych za więcej niż jeden (1) faul, każdy blok rzutów jest rozpatrywany osobno.

2.       Przerwa na żądanie nie jest przyznawana drużynie uzyskującej kosz, kiedy zegar zawodów jest zatrzymany po celnym rzucie do kosza podczas dwóch (2) ostatnich minut czwartej kwarty lub dogrywki.

3.       Niewykorzystane przerwy na żądanie nie mogą być przenoszone na następną połowę lub dogrywkę.

Art. 28. Zmiany

1. Przepis

1.       Drużyna może dokonać zmiany podczas możliwości zmiany.

2.       Możliwość zmiany rozpoczyna się, gdy:

* Piłka staje się martwa i zegar zawodów zatrzymany oraz sędzia kończy sygnalizację faula lub błędu do stolika sędziowskiego.

* Przeciwnicy drużyny, która prosiła o zmianę, zdobywają kosz z gry w ostatnich dwóch (2) minutach czwartej kwarty lub dogrywki.

3.       Możliwość zmiany kończy się gdy:

* Sędzia z piłka lub bez piłki wchodzi do pola rzutów wolnych, aby przeprowadzić pierwszy lub jedyny rzut wolny.

* Piłka znajduje się w dyspozycji zawodnika wprowadzającego ja spoza boiska.

4.       Zawodnik, który został zmieniony i zmiennik, który stał się zawodnikiem nie mogą wejść z powrotem na boisko, lub go opuścić, aż do momentu gdy piłka stanie się ponownie martwa po upływie fazy gry z włączonym zegarem.

Wyjątki:

* Jeśli liczba zawodników w drużynie zostałaby zredukowana do mniej niż pięciu (5) zawodników.

* Jeśli zawodnik związany z pomyłka możliwa do naprawienia znajduje się na ławce drużyny po tym jak został prawidłowo zmieniony.

2. Procedura

1.       Zmiennik ma prawo do prośby o zmianę. Powinien uczynić to podchodząc do sekretarza i jasno poprosić o zmianę wykonując umowny sygnał rękami. Powinien usiąść i pozostać na ławce / krześle zmian, aż do rozpoczęcia możliwości zmiany.

2.       Sekretarz powinien zgłosić prośbę o zmianę sędziom na boisku, używając sygnału dźwiękowego, kiedy tylko możliwość zmiany rozpocznie się.

3.       Zmiennik powinien pozostać poza boiskiem, aż do momentu kiedy sędzia da sygnał na zmianę.

4.       Zawodnik zmieniany nie musi zgłaszać się ani do sekretarza, ani do sędziego. Może udać się bezpośrednio do ławki swojej drużyny.

5.       Zmiana powinna być dokonana tak szybko jak tylko jest to możliwe. Zawodnik, który popełni. swój piąty faul lub został zdyskwalifikowany musi być zmieniony w ciągu trzydziestu (30) sekund. Jeśli w opinii sędziego bez szczególnego powodu następuje opóźnienie, winnej drużynie powinna być przyznana przerwa na żądanie.

6.       Jeśli prośba o zmianę nastąpi podczas przerwy na żądanie, zmiennik musi zgłosić się do sekretarza przed rozpoczęciem gry.

7.       Prośba o zmianę może być odwołana tylko do momentu, kiedy sekretarz zasygnalizuje ja swoim sygnałem dźwiękowym.

3. Zmiany nie można dokonać:

1.       Po błędzie, drużyna, która nie jest w posiadaniu piłki do wprowadzenia spoza boiska.

Wyjątki:

* Drużyna wprowadzająca piłkę spoza boiska dokonuje zmiany.

* Został orzeczony faul którejkolwiek z drużyn.

* Jednej z drużyn została przyznana przerwa na żądanie.

* Sędzia przerwał grę.

2.       Pomiędzy lub po rzucie (rzutach) wolnym (wolnych) występującym (ch) jako pojedyncza kara, aż do chwili kiedy piłka nie stanie się ponownie martwa po tym, jak nastąpi faza gry z włączonym zegarem.

Wyjątki:

* Został odgwizdany faul pomiędzy rzutami wolnymi. W tym wypadku rzuty zostaną dokończone i zmiana zostanie przyznana przed wykonaniem nowej kary za faul.

* Został odgwizdany faul zanim piłka stała się żywa po ostatnim lub jedynym rzucie wolnym. W tym wypadku zmiana będzie przyznana przed wykonaniem nowej kary za faul.

* Został odgwizdany błąd zanim piłka stała się żywa po ostatnim lub jedynym rzucie wolnym, za który kara jest rzut sędziowski lub wprowadzenie piłki spoza boiska.

W wypadku gdy występują bloki rzutów wolnych za więcej niż jeden faul, każdy blok rzutowy jest rozpatrywany osobno.

3.       Zawodnika wykonującego rzut(y) wolny(e).

Wyjątki:

* Jest kontuzjowany.

* Popełnił piąty faul.

* Został zdyskwalifikowany.

4.       Kiedy zegar zawodów jest zatrzymany po celnym koszu z gry drużyny, która prosiła o zmianę podczas ostatnich dwóch (2) minut czwartej kwarty lub dogrywki.

Wyjątki:

* Podczas przyznanej przerwy na żądanie.

* Drużyna, która straciła kosz, również zgłosiła zmianę(y).

* Sędzia przerwał grę.

5.       Zmiana zawodnika wykonującego rzut(y) wolny(e):

Zawodnik, który wykonywał rzut(y) wolny(e) może być zmieniony pod warunkiem, że:

* Prośba o taka zmianę została zgłoszona przed tym jak możliwość zmiany zakończyła się przy pierwszym lub jedynym rzucie wolnym.

* W przypadku, gdy występują bloki rzutów wolnych za więcej niż jeden faul, każdy blok rzutowy jest rozpatrywany osobno.

* Piłka stała się martwa po ostatnim lub jedynym rzucie wolnym.

Jeśli zmieniany jest zawodnik wykonujący rzut(y) wolny(e) to drużyna przeciwna może również dokonać jednej zmiany pod warunkiem, że zmiana ta została zgłoszona zanim piłka stała się żywa przy ostatnim lub jedynym rzucie wolnym.

Art. 29. Zakończenie kwarty lub całego meczu

1.       Kwarta, dogrywka lub cały mecz kończy się w momencie, gdy zabrzmi sygnał zegara czasu gry oznaczający upłynięcie czasu gry.

2.       Kiedy faul jest popełniony równocześnie lub tuż przed sygnałem zegara czasu gry, kończącym kwartę lub dogrywkę, należy wykonać ewentualny(e) rzut(y) wolny(e) stanowiący(e) konsekwencję tego faula.

Art. 31. Mecz przegrany wskutek braku zawodników

1. Przepis - Drużyna przegrywa mecz wskutek braku zawodników, jeżeli podczas meczu liczba zawodników tej drużyny na boisku jest mniejsza niż dwóch.

 

Błędy

Art. 32. Błędy

1. Definicja - Błąd jest naruszeniem przepisów.

3. Kara - Piłkę przyznaje się przeciwnikom do wprowadzenia spoza boiska w punkcie najbliższym miejsca naruszenia przepisów, z wyjątkiem miejsc bezpośrednio za tablicą. Wyjątki Art. 26.5., 41.3., 57.4.6., 57.5.4.

Art. 33. Zawodnik poza boiskiem i piłka poza boiskiem

1. Definicja

1.       Zawodnik jest poza boiskiem, gdy jakakolwiek część jego ciała styka się z podłogą bądź z jakimś obiektem innym niż zawodnik na, ponad lub poza liniami ograniczającymi boisko.

2.       Piłka jest poza boiskiem, kiedy dotyka:

* Zawodnika, bądź jakiejś innej osoby będącej poza boiskiem.

* Podłogi, bądź jakiegoś obiektu na, ponad lub poza liniami ograniczającymi boisko.

* Konstrukcji podtrzymujących tablicę, tyłu tablicy lub jakiegokolwiek obiektu ponad i/lub za tablicą.

2. Przepis

1.       Ostatni zawodnik, który dotknął piłki albo został przez nią dotknięty, zanim wyszła poza boisko, jest odpowiedzialny za spowodowanie wyjścia piłki poza boisko, nawet jeśli opuściła ona je wskutek zetknięcia z czymś innym niż zawodnik.

2.       Jeśli piłka wychodzi poza boisko z powodu dotknięcia zawodnika, który jest na lub poza liniami ograniczającymi boisko, to ten zawodnik jest odpowiedzialny za wyjście piłki poza boisko.

Art. 34. Kozłowanie

1. Definicja

1.       Kozłowanie rozpoczyna się, gdy zawodnik po wejściu w posiadanie żywej piłki na boisku rzuca ją, uderza, toczy lub kozłuje po podłodze i dotyka ponownie, zanim zetknie się ona z innym zawodnikiem.

Kozłowanie jest zakończone, gdy zawodnik dotknie piłki jednocześnie obiema rękami, bądź pozwoli jej spocząć w jednej lub obu rękach.

W trakcie kozłowania piłka może być wyrzucona w powietrze pod warunkiem, że odbije się ona od podłoża, zanim zawodnik ponownie dotknie ją ręką.

Nie ma ograniczenia liczby kroków wykonywanych przez zawodnika, kiedy piłka nie styka się z jego ręką.

2.       Zawodnik, który przypadkowo straci, a następnie odzyska posiadanie żywej piłki na boisku, jest traktowany jak przy "poprawie chwytu".

3.       Kozłowaniem nie jest:

Ponowne rzuty do kosza.

* Poprawa chwytu piłki na początku lub na końcu kozłowania.

* Próba uzyskania posiadania piłki przez wybicie jej spośród innych zawodników.

* Wybicie piłki będącej w posiadaniu innego zawodnika.

* Zablokowanie podania i zdobycie piłki.

* Podrzucanie piłki z ręki do ręki i przytrzymywanie jej nim dotknie podłogi, pod warunkiem niedopełnienia błędu kroków.

2. Przepis - Zawodnikowi nie wolno ponowić kozłowania po jego zakończeniu, chyba że stracił posiadanie żywej piłki na boisku z powodu:

1.       Rzutu do kosza z gry.

2.       Dotknięcia piłki przez przeciwnika.

3.       Podania lub poprawy chwytu, przy którym inny zawodnik dotknął piłki, bądź został przez nią dotknięty.

Art. 35. Kroki

1. Definicja

1.       Kroki to, w czasie posiadania żywej piłki na boisku, nielegalne przesuwanie w jakimkolwiek kierunku, stopy lub obu stóp wykraczające poza limity określone w tym artykule.

2.       Obrót ma miejsce, kiedy zawodnik trzymający żywą piłkę na boisku wykracza ta sama noga raz lub więcej razy w dowolnym kierunku, podczas gdy stopa drugiej nogi zwanej "noga obrotu" pozostaje w jednym punkcie styku z podłożem.

2. Przepis

1.       Ustanowienie nogi obrotu.

* Zawodnik, który chwyta piłkę mając obie stopy na podłożu, może użyć dowolnej nogi jako nogi obrotu. Z chwila gdy jedna ze stóp jest uniesiona ta druga staje się nogą obrotu.

* Zawodnik, który chwyta piłkę będąc w ruchu lub kozłując, może zatrzymać się w następujący sposób:

o Jeśli jedna stopa styka się z podłożem:

* Ta noga staje się noga obrotu, gdy tylko druga stopa dotknie podłoża.

* Zawodnik może wyskoczyć wybijając się z tej nogi i wylądować jednocześnie na obu stopach, ale wtedy żadna noga nie może być nogą obrotu.

o Jeśli obie stopy nie stykają się z podłożem a zawodnik:

* Ląduje jednocześnie na obu stopach, to wtedy dowolna noga może być nogą obrotu. Z chwila, gdy jedna ze stóp jest uniesiona druga staje się nogą obrotu.

* Ląduje na jednej stopie, a potem na drugiej, wtedy pierwsza noga, która dotknęła podłoża staje się nogą obrotu.

* Ląduje na jednej stopie, może wyskoczyć wybijając się z tej nogi i wylądować jednocześnie na obu stopach, wtedy żadna noga nie może być nogą obrotu.

2.       Poruszanie się z piłka.

Po ustanowieniu nogi obrotu podczas posiadania żywej piłki na boisku:

o W celu podania lub rzutu do kosza z gry noga obrotu może być uniesiona, lecz nie może ponownie dotknąć podłoża zanim piłka nie opuści ręki (rąk) zawodnika.

o Aby rozpocząć kozłowanie noga obrotu nie może być uniesiona zanim piłka nie opuści ręki (rąk) zawodnika.

* Po zatrzymaniu się, gdy żadna noga nie może być nogą obrotu:

o W celu podania lub rzutu do kosza z gry jedna lub obie nogi mogą być uniesione, lecz nie mogą ponownie dotknąć podłoża zanim piłka nie opuści ręki (rąk) zawodnika.

o Aby rozpocząć kozłowanie żadna noga nie może być uniesiona zanim piłka nie opuści ręki (rąk) zawodnika.

3.       Kiedy zawodnik wywraca się, leży lub siedzi na podłodze

Jest akcją legalną, gdy zawodnik trzymający piłkę przewraca się lub kiedy leży/siedzi na podłożu wchodzi w posiadanie piłki.

Jest błędem, jeśli następnie ten sam zawodnik, trzymając piłkę przesuwa się, obraca (roluje) lub próbuje wstać.

Art. 36. Trzy sekundy

1. Przepis

1.       Zawodnik drużyny posiadającej żywą piłkę na boisku podczas, gdy zegar zawodów jest włączony, nie może pozostawać w obszarze ograniczonym drużyny przeciwnej dłużej niż trzy (3) kolejne sekundy.

2.       Należy zastosować tolerancję w stosunku do zawodnika, który:

* Rozpoczął próbę opuszczenia obszaru ograniczonego.

* Znajduje się w polu trzech sekund, kiedy on lub jego partner z drużyny jest w trakcie akcji rzutowej i piłka opuszcza lub właśnie opuściła jego rękę (ręce) podczas rzutu do kosza z gry.

* Był w obszarze ograniczonym mniej niż trzy (3) sekundy i kozłuje w celu oddania rzutu do kosza.

3.       Aby zawodnik opuszczający obszar ograniczony, był traktowany jako zawodnik poza polem trzech sekund, musi umieścić obie stopy na podłożu na zewnątrz obszaru ograniczonego.

Art. 37. Szczelnie kryty zawodnik

1. Definicja - Zawodnik, który trzyma żywą piłkę na boisku, jest szczelnie kryty, jeśli przeciwnik kryje go aktywnie w odległości nie większej niż jeden (1) metr.

2. Przepis - Szczelnie kryty zawodnik musi podać, rzucić lub rozpocząć kozłowanie w ciągu pięciu (5) sekund.

Art. 38. Osiem sekund

1. Przepis

1.       Kiedy zawodnik wchodzi w posiadanie żywej piłki na swoim polu obrony, jego drużyna musi w ciągu ośmiu (8) sekund wprowadzić piłkę na pole ataku.

2.       Pole obrony drużyny składa się z kosza tej drużyny, wszystkich krawędzi tablicy oraz części boiska ograniczonej linią końcową za koszem tej drużyny, liniami bocznymi i linią środkową.

3.       Pole ataku drużyny składa się z kosza przeciwników, wszystkich krawędzi tablicy oraz części boiska ograniczonej linią końcową za koszem drużyny przeciwnej, liniami bocznymi i krawędzią linii środkowej bliższą kosza przeciwników.

4.       Piłka wchodzi na pole ataku drużyny, kiedy dotyka pola ataku lub zawodnika albo sędziego, których część ciała styka się z polem ataku.

Art. 39. Dwadzieścia cztery sekundy

39.1. Przepis

1.       Kiedykolwiek zawodnik wchodzi w posiadanie żywej piłki na boisku, jego drużyna

w ciągu dwudziestu czterech (24) sekund musi wykonać próbę rzutu do kosza.

2.       Jeśli drużyna będąca w posiadaniu piłki nie wykona rzutu do kosza w ciągu 24 sekund, zostanie to oznajmione sygnałem urządzenia do pomiaru 24 sekund.

3.       Aby rzut do kosza był ważny, następujące warunki muszą być spełnione:

o        Piłka musi opuścić rękę(ce) zawodnika w trakcie rzutu do kosza z gry zanim zabrzmi sygnał urządzenia do pomiaru 24 sekund, oraz

o        Po tym jak opuści rękę(ce) zawodnika w trakcie rzutu do kosza z gry piłka musi dotknąć obręczy.

4.       Jeśli rzut do kosza z gry jest wykonywany tuż przed końcem okresu 24 sekund

i sygnał rozlega się podczas, gdy piłka jest w powietrzu, po tym jak opuściła rękę(ce) zawodnika wykonującego ten rzut:

o        Jeśli piłka wpada do kosza, to punkty za ten kosz powinny być zaliczone.

o        Jeśli piłka dotyka obręczy ale nie wpada do kosza, piłka pozostaje żywa.

Nie następuje błąd i gra powinna być kontynuowana.

Wszystkie ograniczenia związane z nielegalnym dotykaniem piłki oraz ingerencją w jej lot mają zastosowanie.

Art. 40. Powrót piłki na pole obrony

1. Definicja

1.       Piłka wchodzi na pole obrony drużyny kiedy:

* Dotyka pola obrony.

* Dotyka zawodnika lub sędziego, których część ciała styka się z polem obrony.

2.       Uważa się, że piłka powróciła na pole obrony, kiedy zawodnik drużyny posiadającej piłkę jest:

* Ostatnim, który jej dotknął na polu ataku, a następnie zawodnik tej samej drużyny jest pierwszym, który jej dotknął

o        Po tym jak zetknęła się z polem obrony, lub

o        Jeżeli ten zawodnik styka się z polem obrony.

* Ostatnim, który jej dotknął na swoim polu obrony, po czym piłka dotknęła pola ataku, a następnie pierwszym który jej dotknął jest zawodnik z tej samej drużyny, który pozostaje w kontakcie z polem obrony.

Ograniczenie niniejsze dotyczy wszystkich sytuacji na polu ataku drużyny włącznie z wprowadzeniem piłki spoza linii ograniczających boisko.

3.       Przepis - Zawodnik posiadający żywą piłkę na polu ataku nie może spowodować powrotu piłki na jego pole obrony.

Nie dotyczy to sytuacji wprowadzenia piłki spoza boiska po rzutach wolnych, które ma nastąpić na środku długości linii bocznej.

Art. 41. Dotykanie piłki i ingerencja w jej lot do kosza

1. Definicja

1.       Rzut do kosza z gry ma miejsce, kiedy piłka jest trzymana jedną lub dwiema rękami, a następnie wyrzucona w powietrze w kierunku kosza.

Dobitką jest skierowanie piłki do kosza uderzeniem jej ręką lub rękami.

Wsadem nazywamy wepchnięcie lub próbę wepchnięcia piłki w dół do kosza przeciwnika jedną lub dwiema rękami.

Dobitka i wsad są również traktowane jako rzut do kosza z gry.

2.       Rzut z gry do kosza rozpoczyna się, kiedy piłka opuszcza rękę (ce) zawodnika, który jest w akcji rzutowej.

3.       Rzut do kosza z gry kończy się, gdy piłka:

* Wpada od góry do kosza i pozostaje w nim lub przechodzi przez niego.

* Nie ma szansy wpaść (bezpośrednio lub po dotknięciu obręczy) do kosza.

* Po tym jak dotknęła obręczy, jest legalnie dotknięta przez zawodnika.

* Dotyka podłoża.

* Staje się martwa.

2. Przepis

1.       Nielegalne dotykanie piłki występuje podczas rzutu do kosza z gry, gdy:

* Zawodnik dotyka piłki, kiedy ta jest w locie opadającym i całkowicie powyżej poziomu obręczy.

* Zawodnik dotyka piłkę, po tym jak odbiła się od tablicy i jest całkowicie powyżej obręczy.

Ograniczenia maja zastosowanie do chwili, gdy piłka nie ma szans wpaść (bezpośrednio lub po dotknięciu obręczy) do kosza.

2.       Ingerencja w lot piłki występuje podczas rzutu do kosza z gry, gdy:

* Zawodnik dotyka kosza lub tablicy, kiedy piłka jest w kontakcie z obręczą.

* Zawodnik sięga przez kosz od spodu i dotyka piłkę.

* Zawodnik obrony dotyka piłki lub kosza, kiedy piłka jest w koszu.

* Zawodnik obrony powoduje wibracje tablicy lub obręczy w taki sposób, że uniemożliwia to, w ocenie sędziego, wpadnięcie piłki do kosza.

3.       Podczas gdy piłka jest w locie po rzucie do kosza z gry i po tym jak sędzia zagwizdał lub zabrzmiał sygnał zegara czasu gry bądź urządzenia do pomiaru 24 sekund, wszystkie ograniczenia nielegalnego dotykania piłki i ingerencji w jej lot mają zastosowanie.

3. Kara

1.       Jeśli błąd popełniony jest przez atak, żadne punkty nie mogą być zaliczone. Piłkę przyznaje się przeciwnikom do wprowadzenia spoza boiska na przedłużeniu linii rzutów wolnych.

2.       Jeśli błąd popełniony jest przez obronę, drużynie atakującej przyznaje się:

* Dwa (2) punkty, jeśli piłka została wyrzucona z pola rzutów za dwa punkty.

* Trzy (3) punkty, jeśli piłka została wyrzucona z pola rzutów za trzy punkty.

Zaliczenie punktów i związane z tym procedury są takie same jak w sytuacji, gdy zaliczone są punkty, po tym jak piłka wpadła do kosza.

3.       Jeśli błąd został popełniony równocześnie przez zawodników obu drużyn, żadne punkty nie mogą być przyznane i ma miejsce sytuacja rzutu sędziowskiego.

 

Faule

Art. 42. Faule

1. Definicja - Faul jest naruszeniem przepisów związanym z zetknięciem z przeciwnikiem i/lub z niesportowym zachowaniem.

2. Przepis - Faul orzeka się wobec winnego i karze zgodnie z postanowieniami niniejszych przepisów.

Art. 43. Zetknięcie

1. Definicja

1.       W meczu koszykówki, gdzie dziesięciu zawodników porusza się szybko po boisku, nie można uniknąć zetknięć osobistych.

2.       Przy ocenie czy karać takie zetknięcia, sędziowie powinni zawsze mieć na względzie następujące podstawowe zasady:

* Ducha i intencję przepisów oraz potrzebę zachowania integralności gry.

* Konsekwencję w stosowaniu pojęcia "korzyść/niekorzyść", zgodnie z którym sędziowie nie powinni niepotrzebnie przerywać płynności gry w celu ukarania za przypadkowe zetknięcie osobiste, które nie daje korzyści zawodnikowi odpowiedzialnemu za nie, ani też nie stawia przeciwnika w sytuacji niekorzystnej.

* Konsekwencję w kierowaniu się "zdrowym rozsądkiem", mając na uwadze umiejętności graczy oraz ich postawę i zachowanie w każdym meczu.

* Konsekwencję w utrzymywaniu równowagi pomiędzy: kontrolowaniem gry i płynnością gry, mając "wyczucie" tego co biorący udział w grze próbują zrobić oraz konsekwencję w podejmowaniu właściwych decyzji dla meczu.

Art. 44. Faul osobisty

1. Definicja

1.       Faul osobisty jest faulem zawodnika, związany z nieprzepisowym zetknięciem z przeciwnikiem, niezależnie od tego czy piłka jest żywa, czy martwa.

Zawodnik nie może blokować, trzymać, pchać, szarżować, podstawiać nogi, utrudniać przeciwnikowi poruszanie się używając wyciągniętego ramienia, łokcia, barku, biodra, kolana lub stopy, bądź ciała odchylonego do pozycji innej niż "normalna" (poza własnym cylindrem), ani też grać w sposób brutalny.

2.       Blokowanie jest nielegalnym zetknięciem osobistym wstrzymującym poruszanie się przeciwnika z piłką lub bez piłki.

3.       Szarżowanie jest zetknięciem osobistym zawodnika z piłką lub bez piłki, który pcha lub napiera na tors przeciwnika.

4.       Nieprzepisowe krycie od tyłu jest zetknięciem osobistym dokonanym przez zawodnika broniącego będącego z tyłu. Sam fakt, że zawodnik broniący stara się zagrać piłka nie usprawiedliwia jego zetknięcia z przeciwnikiem od tyłu.

5.       Trzymanie jest zetknięciem osobistym z przeciwnikiem krępującym swobodę jego ruchów. Takie zetknięcie (trzymanie) odnosić się może do każdej części ciała.

6.       Nieprzepisowa zasłona jest nielegalna próba opóźnienia lub zapobieżenia w osiągnięciu pożądanej pozycji na boisku przez przeciwnika, który nie posiada piłki.

7.       Nieprzepisowe użycie rak występuje, gdy zawodnik obrony kryjąc przeciwnika z piłką lub bez piłki, kładzie na nim i pozostawia w kontakcie rękę(ce) w celu powstrzymania jego poruszania się.

8.       Pchanie jest zetknięciem osobistym (z jakakolwiek częścią ciała), które ma miejsce, wtedy gdy zawodnik siła przesuwa lub próbuje przesuwać przeciwnika, który posiada lub nie posiada piłki.

2. Kara - We wszystkich przypadkach orzeka się faul osobisty winnego zawodnika. Ponadto:

1.       Jeżeli faul popełniono na zawodniku, który nie jest w trakcie akcji rzutowej,

* Gra zostaje wznowiona wprowadzeniem piłki spoza boiska przez drużynę poszkodowaną najbliżej miejsca naruszenia przepisu.

* Jeżeli drużyna popełniająca faul przekroczyła limit fauli stosuje się postanowienia Art. 55 (Faule drużyny kara)

2.       Jeżeli faul popełniono na zawodniku, który jest w akcji rzutowej,

* Jeżeli rzut z gry jest celny, punkty zostają zaliczone i przyznany będzie jeden (1) rzut wolny.

* Jeżeli rzut z pola rzutów za 2 punkty nie jest celny przyznane zostaną dwa (2) rzuty wolne.

* Jeżeli rzut z pola rzutów za 3 punkty nie jest celny przyznane zostaną trzy (3) rzuty wolne.

* Jeżeli zawodnik jest faulowany w trakcie lub tuż przed tym, jak zabrzmi sygnał zegara zawodów, oznajmiający koniec kwarty albo dogrywki lub sygnał urządzenia do pomiaru 24 sekund odezwie się w chwili, gdy piłka jest jeszcze wciąż w rękach(ce) zawodnika i wpada do kosza, punkty nie powinny być zaliczone. Dwa (2) lub trzy (3) rzuty powinny być przyznane.

 

Postanowienia ogólne

Art. 53. Podstawowa zasada

1.       Każdy sędzia ma prawo orzekania fauli w każdej chwili meczu i niezależnie od drugiego sędziego, bez względu na to czy piłka jest żywa czy martwa.

2.       Każdą liczbę fauli można orzec przeciwko jednej lub obu drużynom. Niezależnie od kary każdy faul ma być zapisany winnemu w protokole meczu.

Art. 54. Pięć fauli zawodnika

1.       Zawodnik który popełnił pięć fauli, zarówno osobistych jak technicznych, zostanie o tym poinformowany i musi natychmiast opuścić grę. Musi być zmieniony w ciągu 30 sekund.

2.       Faul zawodnika który wcześniej popełnił swój piąty faul należy w protokole zapisać trenerowi jako ("B").

Art. 55. Faule drużyny - kara

1. Definicja

1.       Drużyna będzie podlegała karze za faule drużyny, kiedy popełniła już cztery faule drużyny w kwarcie, które są faulami osobistymi lub technicznymi orzeczonymi przeciwko zawodnikom tej drużyny.

2.       Wszystkie faule popełnione w przerwach meczu powinny być traktowane jak popełnione w kwarcie następującej bezpośrednio po tej przerwie.

3.       Wszystkie faule popełnione w dogrywkach będą traktowane jak popełnione w czwartej kwarcie.

2. Przepis

1.       Jeżeli drużyna podlega karze za faule drużyny, to wszystkie następne faule osobiste na zawodniku, który nie jest w akcji rzutowej, będą karane dwoma (2) rzutami wolnymi (w zamian za posiadanie piłki do wprowadzenia spoza boiska).

2.       Jeśli faul osobisty jest popełniony przez zawodnika drużyny posiadającej żywą piłkę, lub mającą prawo do piłki, to takiego faula nie można karać dwoma (2) rzutami wolnymi.

Art. 57. Rzuty wolne

1. Definicja

1.       Rzut wolny jest okazją daną zawodnikowi do zdobycia jednego (1) punktu bez przeszkód ze strony przeciwnika zza linii rzutów wolnych i wewnątrz półkola.

2.       Blokiem rzutów wolnych definiuje się wszystkie rzuty wolne wynikające z pojedynczej kary za faul.

3.       Rzut wolny i związane z nim dodatkowe postępowanie kończy się gdy piłka:

* Wpada do kosza bezpośrednio z góry i pozostaje w nim lub przechodzi przez niego.

* Nie ma już możliwości bezpośrednio lub po dotknięciu obręczy wpaść do kosza.

* Po tym jak dotyka obręczy jest legalnie dotknięta przez zawodnika.

* Dotyka podłoża.

* Staje się martwa.

4.       Podczas ostatniego bądź jedynego rzutu wolnego po tym jak piłka dotknęła obręczy i została przepisowo dotknięta przez zawodnika ataku lub obrony zanim wpadła do kosza rzut wolny zmienia swój status na rzut z gry o wartości dwóch (2) punktów.

2. Po orzeczeniu faula osobistego kiedy kara jest przyznanie rzutu(ów) wolnego(ych):

1.       Zawodnik przeciwko któremu popełniono faul powinien być wyznaczony do wykonania rzutu(ów) wolnego(ych).

2.       Jeżeli zgłoszono prośbę o zmianę zawodnika przeciwko któremu popełniono faul musi on wykonać rzut(y) wolny(e) przed opuszczeniem boiska.

3.       Jeżeli zawodnik wyznaczony do podjęcia rzutu(ów) wolnego(ych) musi opuścić boisko z powodu kontuzji, piatego faula lub dyskwalifikacji jego zmiennik musi wykonać rzut(y) wolny(e). Gdy nie ma już zmiennika rzut(y) wolny(e) wykona zawodnik wyznaczony przez kapitana.

3. Po orzeczeniu faula technicznego rzuty wolne może wykonać dowolny zawodnik drużyny przeciwnej wyznaczony przez kapitana.

4. Zawodnik wykonujący rzuty wolne:

1.       Zajmie pozycję za linia rzutów wolnych i wewnątrz półkola.

2.       Może zastosować dowolna metodę rzutu do kosza ale musi rzucać tak, aby piłka nie dotykając podłoża wpadła do kosza od góry lub dotknęła obręczy.

3.       Wykona rzut w ciągu pięciu (5) sekund od chwili gdy sędzia oddał mu piłkę do dyspozycji.

4.       Nie dotknie linii rzutów wolnych ani boiska za nią do momentu, w którym piłka wpadnie do kosza lub dotknie obręczy.

5.       Nie wykona zwodu pozorującego rzut wolny.

Naruszenie postanowień Art. 57.4. jest błędem.

6. Kara

Jeżeli błąd popełni zawodnik wykonujący rzut wolny: każdy inny błąd popełniony przez innego zawodnika chwilę przed, w tym samym czasie bądź tuż po, zostanie pominięty i żadne punkty nie mogą być przyznane.

Piłka zostanie przyznana drużynie przeciwnej do wprowadzenia spoza boiska na przedłużeniu linii rzutów wolnych pod warunkiem że nie następuje(a) kolejny(e) rzut(y) wolny(e).

Zawodnicy na miejscach przy polu rzutów wolnych

1.       Zajmowanie miejsc przy polu rzutów wolnych:

* Maksymalnie pięciu (5) zawodników (3 obrońców i 2 atakujących) może zajmować miejsca przy polu rzutów wolnych które maja "głębokość" jednego metra.

* Pierwsze miejsce po obu stronach pola rzutów wolnych może być zajęte przez przeciwników zawodnika wykonującego rzut wolny.

* Zawodnicy zajmują na przemian tylko te miejsca przy polu rzutów wolnych, do których są uprawnieni.

2.       Zawodnicy na miejscach przy polu rzutów wolnych nie mogą:

* Zajmować miejsc, do których nie są uprawnieni.

* Wchodzić do obszaru ograniczonego strefy neutralnej lub opuszczać miejsc przy polu rzutów wolnych do chwili gdy piłka opuści rękę (ręce) wykonującego rzut wolny.

* Dotykać piłki będącej w locie do kosza zanim dotknie ona obręczy lub będzie miała szansę jej dotknąć.

* Dotykać kosza lub tablicy gdy podczas rzutu wolnego piłka styka się z obręczą.

* Sięgać przez kosz od spodu i dotykać piłki.

* Podczas rzutu wolnego, po którym ma nastąpić kolejny(e) rzut(y) wolny(e) dotykać piłki kosza ani tablicy tak długo jak piłka ma szansę wpaść do kosza.

* Zmieniać zajmowanych pozycji od momentu kiedy piłka stanie się żywa podczas rzutu wolnego do chwili gdy piłka opuści rękę(ce) rzucającego.

3.       Przeciwnicy zawodnika wykonującego rzut wolny nie mogą:

* Swoim zachowaniem rozpraszać wykonującego rzut wolny.

* Dotykać piłki ani kosza gdy piłka jest w koszu.

* W trakcie lotu piłki do kosza, powodować wibracji tablicy lub obręczy w taki sposób że uniemożliwia to, w ocenie sędziego wpadnięcie piłki do kosza.

Naruszenie postanowień Art. 57.5. jest błędem.

4. Kara

* Jeśli rzut wolny jest celny i błąd wynikający z naruszenia Art. 57.5.1.,57.5.2.1.,57.5.2.2.,57.5.2.7. lub 57.5.3.1. popełnia którykolwiek z zawodników zajmujących miejsca przy polu rzutów wolnych to błąd należy pominąć i zaliczyć kosz.

* Jeśli rzut wolny nie jest celny, a błąd wynikający z naruszenia 57.5.1.,57.5.2.1.,57.5.2.2.,57.5.2.7. lub 57.5.3.1. popełnia:

* Partner zawodnika wykonującego rzut wolny: piłkę przyznaje się przeciwnikom do wprowadzenia jej spoza boiska na przedłużeniu linii rzutów wolnych.

* Przeciwnik zawodnika wykonującego rzut wolny: wykonującemu rzut wolny przyznaje się dodatkowy rzut wolny.

* Obie drużyny: grę wznawia się rzutem sędziowskim.

* Jeśli błąd wynikający z naruszenia Art. 57.5.2.3.,57.5.2.4.,57.5.2.5.,57.5.2.6.,57.5.3.2.,lub 57.5.3.3. popełnia:

Partner zawodnika wykonującego rzut wolny: żadnych punktów nie zalicza się i piłkę przyznaje się przeciwnikom do wprowadzenia jej spoza boiska na przedłużeniu linii rzutów wolnych.

* Przeciwnik zawodnika wykonującego rzut wolny: rzut wolny uznaje się za celny i przyznaje się jeden (1) punkt.

* Obie drużyny: żadnych punktów nie zalicza się i grę wznawia się rzutem sędziowskim.

* Jeśli błąd wynikający z naruszenia Art. 57.5.2.3., podczas ostatniego bądź jedynego rzutu wolnego, popełnia przeciwnik zawodnika rzucającego, rzut wolny uznaje się za celny przyznaje się jeden (1) punkt i orzeka się faul techniczny zawodnika, który popełnił ten błąd.

* Jeśli wykonywany jest więcej niż jeden rzut wolny, wprowadzenie piłki spoza boiska lub rzut sędziowski jako kary mogą być orzeczone tylko za błąd popełniony podczas ostatniego lub jedynego rzutu wolnego.

. Wszyscy zawodnicy którzy znajdują się poza miejscami przy polach rzutów wolnych:

1.       Nie mogą swoim zachowaniem rozpraszać wykonującego rzut wolny.

2.       Musza pozostać za przedłużeniem linii rzutów wolnych oraz za linia pola rzutów za trzy punkty do chwili gdy piłka uderzy w obręcz lub rzut wolny zostanie zakończony.

Naruszenie postanowień Art. 57.6. jest błędem.

3. Kara

Patrz Art. 57.5.4. powyżej.

. Podczas rzutu(ów) wolnego(ych),po którym(ych) ma nastąpić kolejny blok rzutów wolnych, wprowadzenie piłki spoza boiska lub rzut sędziowski:

1.       1. Zawodnicy nie mogą zajmować miejsc przy polu rzutów wolnych.

2.       szyscy zawodnicy musza pozostawać za przedłużeniem linii rzutów wolnych oraz za linia pola rzutów za trzy punkty.

Naruszenie postanowień Art. 57.7. jest błędem.

3. Kara

Patrz Art. 57.5.4. powyżej.

 

 


 
Przycisk Facebook "Lubię to"
 
Reklama
 
 

 

=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=