>>> UKS - 2019
UKS INTEGRACJA
 
zajęcia w ramach

Realizacja  środowiskowych i pozalekcyjnych zajęć sportowych i sportowo  - rekreacyjnych

2019
Akcja wspierana jest przez:

 Wydział  Spraw Społecznych i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Zamość

G R A F I K   Z A J Ę Ć  -  U K S  I n t e g r a c j a
 

aktualizacja  23.11.2019

ZAJECIA Z ROKU 2019 - ZREALIZOWANE

 INFORMACJA DLA RODZICÓW I UCZNIÓW

 Przypominamy o zgłaszaniu każdorazowo uczestnictwa w kolejnych sobotnich zajęciach do nauczycieli WF !
 
Rodzaj
zajęć
Miejsce odbywania
zajęć
Dzień tygodnia i godziny zajęć
Sobota godz. 9.00 - 12.45

Prowadzący
 
 
 
Zajęcia sportowo - rekracyjne

 
 
 
- Szkoła Podstawowa
Nr 10 z Oddziałami Integracyjnymi

 
 
od 9.00-do 10.30
Szkoła Podstawowa
kl. I - IV

od 10.30-do 12.45
Szkoła Podstawowa
kl. V - VIII

Anna Prus
Renata Panas
Dariusz Mandziuk Ewelina Gacka


 
 
 
Zajęcia prowadzone przez nauczycieli wychowania fizycznego w/w szkoły. Opiekę na dziećmi w danym dniu pełni jeden z nauczycieli.
Zajęcia dla wszystkich chętnych uczniów szkoły

 
 
 
uksintegracja@op.pl

 
Przycisk Facebook "Lubię to"
 
Reklama
 
 

 

=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=